Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNOM STRATEGIJOM REFORME PRAVOSUĐA PREDVIĐENO DA ĆE DO 2018. GODINE UPRAVNI SUD POSTATI DVOSTEPEN


Broj sudija Upravnog suda neophodno je, hitno, povećati na oko 100, jer ih je sada 39 zajedno sa predsednikom Suda i na svakog od njih dolazi oko 700 predmeta, naglašeno je na skupu o javnosti rada ovog Suda i njegove uloge u primeni antikorupcijskih zakona.

Na početku kada je ustanovljen, mada je i prethodno imao dugu tradiciju kroz našu istoriju, pre šest godina, projektovano je da ima 70 sudija, što nije dostignuto, ali je u međuvremenu povećavao nadležnosti, naglasila je predsednica ovog Suda, Jelena Ivanović, podsetivši da je velik broj zakona i propisa vezanih za postupanje Upravnog suda.

Ona je navela da sudije postupaju u raznovrsnim predmetima, različite težine, od relativno lakih, u pravno-činjeničnom smislu, dečijih dodataka, do veoma složenih predmeta konkurencije ili javnih nabavki i slobodnog pristupa informacijama.

"Sada smo u vanrednom stanju jer postupamao i u izbornoj materiji, gde mora da se odluči u veoma kratkom roku", podsetila je Ivanović, konstatujući da to znači da oni imaju prednost u odnosu na druge predmete.

Ona je rekla da je Upravni sud ustanovljen kao sud jedne instance, ali se nada da će se realizovati plan da postane dvostepen, kako je zacrtano Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

"Upravni sud je sudska kontrola izvršne vlasti i neophodno je da takva vrsta sudstva bude efikasna, dobro organizovana i da ima potreban, dovoljan broj sudija", rekla je Ivanović, navodeći da ovaj Sud sudi u više od 80 vrsta osnova sporova.

Navodeći da je primetno da priliv predmeta raste iz godine u godinu, ona je precizirala da je ove godine za prvo tromesečje Upravni sud primio čak 6.106 premata što bi značilo do kraja 2016. godine "ogroman broj" od 24 000 predmeta.

Od osnivanja pa do danas Upravni sud je primio ukupno 137 129 predmeta, a rešio 110 179, ostalo je nerešeno 26 951 predemeta, precizirala je Ivanović navodeći da je sa 39 sudija to 700 predmeta po sudiji.

Programski direktor Transparentnosti Srbije, Nemanja Nenadić, rekao je da je ustanovljavanjem Upravnog suda načinjen veliki korak u kontroli izvršne vlasti što nije dovoljno poznato, tako da je ta organizacija sprovela analizu javnosti njegovog rada i uloge u primeni antikorupcijskih propisa.

On je podsetio da kada, na primer, Vlada Republike Srbije uskrati informaciju od javnog značaja, onda nema prava žalbe Povereniku od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti već samo mogućnost tužbe Upravnom sudu.

"Mi smo sa pravom pretpostavili, a i pokazalo se kao tačno da u mnogome ova institucija može da posluži kao primer dobre prakse drugim institucijama", rekao je Nenadić, govoreći o javnosti rada Upravnog suda.

Izvor: Vebsajt Danas, 05.04.2016.
Naslov: Redakcija