Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 28. SEDNICA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Skupština AP Vojvodine održala je svoju 28. po redu sednicu kojom su predsedavali predsednik pokrajinske Skupštine Ištvan Pastor i potpredsednici.

Nakon prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, pokrajinski poslanici su diskutovali i izjašnjavali se o deset tačaka dnevnog reda.

Skupština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja AP Vojvodine od 2014. do 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine od 2014. do 2020. godine. Radi se o dokumentu koji predstavlja osnov za sprovođenje regionalne politike AP Vojvodine. Taj dokument se oslanja na prethodno primenjivan Program privrednog razvoja AP Vojvodine u periodu od 2004. do 2012. godine. Uzimajući u obzir programsko budžetiranje koje počinje da se primenjuje od 2015. godine, kao i proces programiranja prekogranične saradnje sa Rumunijom, Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom za period od 2014. do 2020. godine, ovaj dokument treba da omogući osnovne smernice za dalji razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, rečeno je u uvodnom obrazloženju pre donošenja pomenute Pokrajinske skupštinske odluke. Program razvoja u skladu je i sa strateškim pristupom privrednog razvoja Republike Srbije i AP Vojvodine i obuhvata socio-ekonomsku analizu, SVOT analizu, plan podsticanja razvoja AP Vojvodine i uključivanje u regionalnu politiku Evropske unije. Ti strateški pravci i ciljevi razvoja svrstani su u četiri prioriteta, koji se odnose na razvoj ljudskih resursa, infrastrukture i uslova za pristojan život i rad, kao i održivi privredni rast, te razvoj institucionalne infrastrukture. Za realizaciju projekata iz Akcionog plana procenjeno je, da je potrebno oko 170.000.000.000 dinara, pri čemu je iz budžeta AP Vojvodine potrebno obezbediti oko 22.000.000.000 dinara. Ostala sredstva trebalo bi da se obezbede iz budžeta Evropske unije, Republike Srbije i lokalnih samouprava. Skupština je donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine i prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu. U nastavku zasedanja, Skupština je donela sedam odluka koje se odnose na imenovanja ili razrešenja članova u organima upravljanja u institucijama, ustanovama i direkcijama čiji je osnivač AP Vojvodina. Doneta je Odluka o razrešenju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu, zatim, Odluka o razrešenju člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine. Odluka o razrešenju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, kao i Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Pokrajinska Skupština donela je na današnjoj sednici i Odluku o razrešenju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i Odluku o imenovanju člana Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 6.4.2014.