Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 4.4.2014. GODINE: SAGLASNOST ZA LISTU LEKOVA NA TERET OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U cilju obezbeđivanja sigurnosti u imunizaciji dece u Srbiji, na listi lekova se nalaze i nove petovalentne vakcine protiv difterije, tetanusa i dečje paralize, ali su zadržane i postojeće klasične di-te-per vakcine kako bi se imunizacija sprovela i u uslovima nestašica na svetskom tržištu vakcina.

Vlada je usvojila i Program nuklearne sigurnosti i bezbednosti, koji se odnosi na sigurnost i bezbednost nuklearnih objekata i nuklearnih materijala, kao i na sistem kontrole i fizičke zaštite u skladu sa međunarodnim standardima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.4.2014.