Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O SOCIJALNIM KARTAMA: Zakon će obezbediti potpuniji obuhvat socijalno ugroženih građana, da bi trebalo da uvede transparentniji pristup u podeli socijalne pomoći i pruži bolji uvid u socijalni status celog stanovništva


Vlada Republike Srbije će u 2018. godini iz budžeta izdvojiti više novca za mere aktivne politike zapošljavanja, a ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavljuje dugo očekivani Zakon o socijalnim kartama.

"Za 2018.godinu pripremili smo novine u četiri oblasti koje imaju najveći uticaj na sivu ekonomiju i fiskalnu konsolidaciju, ako Ministarstvo za rad sprovede sve uspešno do kraja, te novine će imati kvantitativni i kvalitativni uticaj na fiskalnu konsolidaciju. Poslednji rezultati pokazuju da smo na pravom putu i opravdavaju politiku koja se odnosi na aktivno zapošljavanje, pojedine mere smo modifikovali kako bismo dobili radnu snagu koja treba da bolje odgovori na zahteve tržišta", poručio je Đorđević.

Šta je ministarstvo planiralo za ovu godinu?

"Želimo da poboljšamo stanje na tržištu rada, da podstičemo zapošljavanje teže zapošljivih lica i unapredimo kvalitet radne snage", kaže Đorđević i dodaje da je izdvojeno više sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u odnosu na 2017.godinu.

Sada je - kako kaže - predviđeno oko 3,65 milijardi dinara za mere aktivne politike zapošljavanja.

"Želimo da nastavimo sa stvaranjem zdravih osnova za realno i kontinuirano povećanje penzija, baš onako kako je to i najavljeno", kaže Đorđević.

Ministar Đorđević je najavio nekoliko novih Zakona, među njima i Zakon o socijalnim kartama, koji se najavljuje dugi niz godina.

"Više od 20 godina se čekalo na Zakon o socijalnim kartama! Želja nam je da iskopiramo Dansku. Taj Zakon treba da nam da uvid u realno stanje, kako bismo imali pravičniju raspodelu socijalnih prava. Zakon je nužan uslov za raspolaganje tačnim podacima o socijalno-ekonomskom statusu, kako bismo unapredili postojeće stanje. Sprečavaju se zloupotrebe i poboljšava status onih kojima je socijalna pomoć potrebna. To je uspostavljanje mehanizma za pravedniju raspodelu", kaže Đorđević.

Đorđević kaže da će Zakon obezbediti potpuniji obuhvat socijalno ugroženih građana, da bi trebalo da uvede transparentniji pristup u podeli socijalne pomoći i pruži bolji uvid u socijalni status celog stanovništva.

Izvor: Vebsajt N1, Maja Đurić, 06.03.2018.
Naslov: Redakcija