Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: Pravilnik stupa na snagu 13. marta 2018. godine


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018 - dalje: Pravilnik), koji će stupiti na snagu 13. marta 2018. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi za izdavanje licenci:

1) pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

2) pravnom licu i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Licence se izdaju na zahtev pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica – za obavljanje poslova odgovornog lica, u zavisnosti od poslova koje namerava da obavlja podnosilac zahteva.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje licence, licencu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove rada, u skladu sa zakonom.

Troškove izdavanja licence, što uključuje i troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za njeno izdavanje ili obnavljanje, snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 112/2013, 57/2014, 102/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

Izvor: Redakcija, 06.03.2018.