Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAPOČET PROJEKAT IZRADE KATASTRA RUDARSKOG OTPADA: Projekat tehničke pomoći se sprovodi sa ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije započelo je sprovođenje prvog projekta finansiranog iz sredstava EU u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja, u kojem se projekti sprovode u okviru institucija Republike Srbije, uz kontrolu Delegacije EU u Srbiji.

U pitanju je projekat tehničke pomoći – izrada Katastra rudarskog otpada, koji se sprovodi sa ciljem da se Srbiji pomogne da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine.

Ukupna investiciona vrednost projekta iznosi 2,1 miliona evra, od čega je 90% finansijska pomoć EU, dok je preostalih deset procenata finansijski udeo Republike Srbije.

Na sprovedenom tenderu za ovaj projekat izabrana je nemačka kompanija PLEJADES, kao lider, u saradnji sa kompanijom DMT, takođe iz Nemačke.

Tokom implementacije projekta koja će trajati naredne tri godine, izradiće se i procena rizika, karakterizacija i klasifikacija rudarskog otpada, sa oko 200 - 250 napuštenih rudarskih deponija i oko 200 aktivnih rudnika sa rudarskim otpadom, kao i tri studije slučaja za tri različita tipa rudarskog otpada.

Očekuje se da će po završetku sprovođenja ovog projekta nivo svesti o značaju upravljanja rudarskim otpadom biti na višem nivou, kao i da će projekat dati doprinos smanjenju rizika od ekološke štete izazvane neadekvatnim upravljanjem ovom vrstom otpada.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 02.03.2017.
Naslov: Redakcija