Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2017. GODINU


Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti radnih odnosa i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Plan rada Inspektorata za rad u 2017. godini usmeren je ka ostvarenju strateških ciljeva inspekcije rada, kao što su:

• suzbijanje rada "na crno" i smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih odnosa utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu;

• smanjivanje broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja putem minimiziranja rizika vezanih za radna mesta u skladu sa zakonima i praksom;

• suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja;

• utvrđivanje prioriteta u rešavanju problematike vezane za oblast bezbednosti i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih – pitanja vezana za žensku radnu snagu (materinska zaštita – trudnice i porodilje), dečiji rad, rad osoba sa invaliditetom, rad volontera, rad stranih državljana itd;

• promocija kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa (podizanje svesti i informisanje javnosti) sa posebnim osvrtom na sektor malih i srednjih preduzeća i visokorizične delatnosti (građevinarstvo, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.).

Planom rada Inspektorata za rad za 2017. godinu aktivnosti inspekcije rada se usmeravaju prvenstveno ka proizvodnim delatnostima, kao i delatnostima sa povećanim rizikom po život i zdravlje zaposlenih, odnosno onim u kojima je konstatovan veći broj povreda na radu i profesionalnih oboljenja u prethodnoj godini i onih u kojima se ne poštuju radno-pravni instituti i u kojima je zastupljen rad "na crno". Navedeni plan se sačinjava na osnovu planova rada odeljenja, odseka i grupe inspekcije rada u upravnim okruzima i gradu Beogradu.

Svaka unutrašnja organizaciona jedinica planira izvršavanje inspekcijskih nadzora kod poslodavaca u svim delatnostima, a naročito kod poslodavaca i u delatnostima kod kojih u prethodnom periodu nije vršen nadzor i to tako da se ostvari svrha nadzora, odnosno da se poboljša stanje u datoj oblasti.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 24.01.2017.