Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: ZAšTITNIK GRAđANA NAVODI DA JE POTREBNO UNAPREDITI POSTOJEćI SISTEM PRINUDNE NAPLATE KAZNI, BEZ STAVLJANJA VLASNIKA VOZILA U NERAVNOPRAVAN POLOżAJ U ODNOSU NA DRUGE GRAđANE


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 - dalje: Zakon) je samo delimično uvažen stav Zaštitnika građana koji se odnosi na ograničavanje ljudskih sloboda i prava pri naplaćivanju prekršajnih kazni. Naime, članom 20. Zakona ta ograničenja nisu potpuno ukinuta nego su svedena na zabranu izdavanja vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji i odjave vozila.

Rešenje iz člana 20. Zakona ostaje sporno i sa stanovišta svrhe i obima ograničenja prava građana koje precizira Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), jer propisana ograničenja nisu vezana čak ni za oblast na koju se izrečena kazna odnosi (npr. bezbednosti saobraćaja).

Činjenica da je i u izmenjenom Zakonu zadržano ograničenje posredno ukazuje da je potrebno unaprediti i postojeći sistem prinudne naplate kazni, bez stavljanja vlasnika vozila u neravnopravan položaj u odnosu na druge građane.

Zaštitnik građana je 2015. godine pokrenuo postupak ocene ustavnosti odredbe člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), imajući u vidu ograničenja ljudskih sloboda i prava zbog neplaćanja prekršajne kazne, troškova postupka i drugih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni. Ustavni sud još nije odlučivao o pomenutom predlogu.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

Član 20

Član 336. menja se i glasi:

"U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.".

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)

Posledice upisa u registar novčanih kazni

Član 336

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka, i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje dozvola ili uverenja za čije su izdavanje nadležni organi uprave, osim onih koja se odnose na lični status;

2) povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata koja su oduzeta po osnovu člana 199. ovog zakona;

3) registracija, odnosno promena registracije pravnog lica ili registracija preduzetničke delatnosti koje podrazumevaju promenu PIB. 

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 04.03.2016.
Naslov: Redakcija