Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM: ZAKON PREDVIđA DA SLEPE I SLABOVIDE OSOBE MOGU KORISTITI PEčAT KOJI SADRżI PODATKE O LIčNOM IDENTITETU ILI SA UGRAVIRANIM POTPISOM, KOD OBAVLJANJA RAZLIčITIH POSLOVA I OSTVARIVANJA PRAVA PRED ORGANIMA JAVNE VLASTI


Zaštitnik građana pozdravlja izglasavanje Zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016) u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji stvara uslove za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, prvenstveno slepih i slabovidih osoba.

Poslanici su na sednici održanoj 12. februara 2016. godine izglasali Zakon, kojom se osobama sa invaliditetom koje imaju trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti, omogućava potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom (faksimil) pred organima javne vlasti, pravnim i fizičkim licima.

Takođe, usvojenom Zakonom predviđene su novčane kazne za organe javne vlasti i lica koja osobama sa invaliditetom onemoguće korišćenje ovog prava.

Za nepoštovanje predloženih odrebi predviđene su novčane kazne i to od 10.000 do 100.000 dinara za pravno lice koje odbije da omogući potpisivanje uz pomoć pečata, od 5.000 do 50.000 za odgovorno lice u pravnom licu, što je zaprećena kazna i za fizičko lice.

Zaštitnik građana podseća da je još 2011. godine ukazao na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom zbog nemogućnosti korišćenja odgovarajućeg pečata prilikom potpisivanja dokumenata. Koristeći svoja posrednička ovlašćenja, Zaštitnik građana je tada pozvao Narodnu banku Srbije i Udruženje poslovnih banaka Srbije da u cilju potpunog ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom zajednički pronađu rešenja za prevazilaženje uočenih problema.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 03.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija