Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: PREDSTAVKA ANASTASOV PROTIV SRBIJE PROGLAšENA NEDOPUšTENOM ZBOG NEISCRPLJIVANJA UNUTRAšNJIH PRAVNIH SREDSTAVA


Tročlani odbor Evropskog suda za ljudska prava, 2. februara 2016. godine, usvojio je odluku kojom je predstavku, koju je protiv Republike Srbije podneo Ivan Anastasov iz Bosilegrada, proglasio nedopuštenom zbog neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava. Ova odluka, koja nos ibroj 30790/13 je objavljena na sajtu Suda 3. marta 2016. godine.

Podnosilac predstavke žalio se zbog neizvršenja pravosnažne presude u odnosu na preduzeće koje je u međuvremenu privatizovano, pozivajući se na povredu prava na pravično suđenje (član 6 stav 1) i povredu prava na mirno uživanje imovine (član 1 Protokola 1), što ovaj slučaj razlikuje od slučajeva neizvršavanja presuda donetih u odnosu na preduzeća sa društvenim tj. državnim kapitalom.

Zbog ove okolnosti, kao i činjenice da se podnosilac obratio ustavnom žalbom i Ustavnom sudu, te da je taj postupak još u toku, Sud je smatrao da ne bi mogao da razmatra suštinu predstavke, te da je predstavka preuranjena zbog čega je ista odbačena po osnovu član 35 stavovi 1 i 4 Konvencije o ljudskim pravima, usled neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava.

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 06.03.2016.