Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA OBJAŠNJAVA: POREZ PO ODBITKU KOJI SE OBRAČUNAVA I PLAĆA NA PRIHODE PRAVNIH LICA NIJE OBUHVAĆEN SISTEMOM OBJEDINJENE NAPLATE


Pitanje:

Da li je porez po odbitku na prihode pravnih lica obuhvaćen sistemom objedinjene naplate poreza po odbitku?

Odgovor:

 

NIJE: Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku obuhvata plaćanja prihoda fizičkim licima na koje se obračunava i plaća porez po odbitku. Porez po odbitku koji se obračunava i plaća na prihode PRAVNIH LICA nije obuhvaćen ovim sistemom.

U unutrašnjem prometu, jedini prihod PRAVNIH LICA na koji se plaća porez po odbitku propisan je članom 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit, odnosno članom 104. Zakona o porezu na dohodak građana, i predstavlja prihod ostvaren od prometa sekundarnih sirovina i otpada. Ovaj porez po odbitku NIJE obihvaćen sistemom objedinjene naplate i u platnom prometu označava se šifrom plaćanja 253.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 6.3.2014.