Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KAZNA ZA TEŽE PREKRŠAJE U SAOBRAĆAJU SE IZVRŠAVA ODMAH, PRE PRAVNOSNAŽNOSTI SUDSKE ODLUKE, A OKRIVLJENI IMA PRAVO DA SE ŽALI I DA VIŠI SUD ODLUČUJE O NJEGOVOJ ŽALBI


 

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 - odluka US)

Član 330

Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena kazniće se za prekršaj vozač koji:

1) upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

2) upravlja turističkim vozom bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje turističkim vozom, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

3) upravlja tramvajem bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

4) upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 2,00 mg/ml, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

5) odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i instruktor vožnje, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom i ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita kada učestvuje u saobraćaju,

6) je isključen iz saobraćaja, a zatečen je u upravljanju vozilom za vreme trajanja tog isključenja,

7) upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobraćaja,

8) upravlja motornim vozilom, odnosno tramvajem, za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom,

9) se na putu u naselju kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

10) se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 80 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je preko 70 km/h veća od dozvoljene,

11) se u zoni "usporenog saobraćaja" kreće brzinom koja je preko 50 km/h veća od dozvoljene,

12) se u zoni "30" i zoni "škole" kreće brzinom koja je preko 60 km/h veća od dozvoljene,

13) noću upravlja vozilom na neosvetljenom delu puta, a nema uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta niti prednje poziciono svetlo,

14) ne zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom ovlašćenog službenog lica prolaz zabranjen,

15) se ne zaustavi pred prelazom puta preko železničke pruge ukoliko je uređaj za zatvaranje saobraćaja spušten ili je počeo da se spušta, ili ako se daju svetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će taj uređaj početi da se spušta, odnosno da se prelazu puta preko železničke pruge približava voz, u slučajevima kada se u vozilu prevozi dete mlađe od 12 godina, ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

16) kao učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta, nije zaustavio vozilo, odnosno nije obavestio policiju i ostao na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

17) instruktor vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je vozačka dozvola oduzeta,

18) za kretanje, obilaženje, odnosno preticanje koristi zaustavnu traku na autoputu odnosno motoputu.

Ukoliko je vozač prilikom izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara, i 16 kaznenih poena.

Vozaču iz stava 1. ovog člana će se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci, a u slučaju iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 10 meseci.

 

 

Iz razloga teških prekršaja dežurni prekršajni sudija može da izrekne kaznu zatvora.

Svih 18 teških prekršaja taksativno je navedeno u članu 330. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda, objašnjava za „Politiku” kakav je prekršajni postupak u ovakvim slučajevima.

POSTUPAK JE, PO NOVOM ZAKONU, HITAN. IZVRŠNOST PRESUDE NASTUPA PRE NJENE PRAVNOSNAŽNOSTI. Za vožnju sa više od dva promila alkohola u krvi, prolazak kroz crveno svetlo, vožnju bez dozvole, vožnju žutom trakom, nasilničku vožnju i druge teške prekršaje, kada postoji osnovana sumnja da će okrivljeni ponoviti prekršaj ili nastaviti s vršenjem prekršaja, policajac ga odmah vodi kod dežurnog sudije za prekršaje koji odmah donosi odluku i ta odluka se odmah izvršava – kaže Pašalić.

  • U ovim slučajevima zaprećena je kazna od minimum 15 dana zatvora ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, uz 14 kaznenih poena i osam meseci zabrane upravljanja motornim vozilom, a deset meseci ako je došlo do saobraćajnog udesa.

– GRAĐANIN TAKVIM PONAŠANJEM RIZIKUJE DA ODMAH BUDE DOVEDEN KOD DEŽURNOG PREKRŠAJNOG SUDIJE I DA MU SE ODREDI ZATVORSKA KAZNA OD MINIMUM 15 DANA I DA ODMAH BUDE SPROVEDEN NA IZDRŽAVANJE ZATVORSKE KAZNE. MOŽE SE ŽALITI U ROKU OD 24 ČASA, A PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DUŽAN JE DA U ROKU OD 48 SATI DONESE ODLUKU PO ŽALBI I URUČI JE OKRIVLJENOM – KAŽE PAŠALIĆ.

  • Druga mogućnost je visoka novčana kazna.

– Ako sudija ne izrekne kaznu zatvora nego novčanu kaznu, na primer 100.000 dinara, okrivljeni može odmah da je plati i da ode kući, da razmisli, pa da se žali. Međutim, ako ne može da plati ovu kaznu, onda mu se ona zamenjuje zatvorom. Svaka hiljada dinara zamenjuje se jednim danom zatvora, tako da mora da ide u zatvor 60 dana. Kazna zatvora ne može da traje duže kada je o prekršajima reč, pa ostaje 40.000 dinara koje okrivljeni mora da plati. Ako ne plati, ulazi u evidenciju neplaćenih novčanih kazni – kaže Pašalić.

U svakom ovakvom slučaju biće vođen prekršajni postupak, ali je novo to što je izricanje kazne hitno, isto kao i izvršenje.

  • Kazna se izvršava odmah, pre pravnosnažnosti sudske odluke, a okrivljeni ima pravo da se žali i da viši sud odlučuje o njegovoj žalbi.

– Okrivljenom se odmah sudi. Postupak sprovodi dežurni prekršajni sudija. Ako saobraćajna policija može odmah da dokaže da je okrivljeni počinio težak prekršaj, biće odmah osuđen i kažnjen. U ovim slučajevima najčešće su obezbeđeni materijalni dokazi, snimak ili alkotest – kaže naš sagovornik.

Novo je i to što će rad u javnom interesu biti još jedna mogućnost.

  • Sudije će u svakom pojedinačnom slučaju procenjivati da li je za okrivljenog bolje da bude osuđen na rad umesto na zatvor ili na novčanu kaznu.

– Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave odredila je za sada 40 poverenika za izvršenje kazne rada u javnom interesu, koju će biti moguće izreći i za prekršaje, a ne samo za krivična dela. Prekršajni sudovi postupaju po 271 zakonu i 800 podzakonskih akata, a kazna rada u javnom interesu biće uvedena za mnoge prekršaje iz tih zakona kao alternativna sankcija, odnosno zamena za zatvorsku ili novčanu kaznu. Zatvor nikada neće biti jedina mogućnost – kaže predsednik Prekršajnog apelacionog suda.

Sud će pri odlučivanju o vrsti kazne ceniti ličnost okrivljenog i druge okolnosti.

– Ako neko napravi teži prekršaj, u mnogim slučajevima se može pokazati da bi zatvorska kazna izazvala veću štetu nego korist. Na odluku suda o tome uticaće i porodični i socijalni status okrivljenog – kaže Pašalić.

Dve trećine svih kazni u svetu izvršavaju se radom u javnom interesu, a to je sada tendencija i kod nas kada je reč o prekršajima i o lakšim krivičnim delima.

Izvor: Aleksandra Petrović, politika.rs