Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Rok za plaćanje januarskih obaveza za preduzetnike-paušalce 18. februar 2020. godine


Poreska uprava obaveštava preduzetnike-paušalce da 18. februara 2020. godine ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine.

Rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima-paušalcima dostavljena su u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika-paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

S tim u vezi, Poreska uprava podseća preduzetnike paušalce da ukoliko do sada nisu preuzeli poreska rešenja, to učine kako bi mogli da ispune svoju zakonsku obavezu u roku.

Detaljnije informacije možete saznati pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 331 01 11 ili informacije potražite na sajtu www.purs.gov.rs i društvenim mrežama Poreske uprave (Facebook, Twitter, Instagram). U 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu "Vaš poreznik" možete se neposredno informisati o sistemu paušalnog oporezivanja.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 04.02.2020.
Naslov: Redakcija