Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor predsednika sudova


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), oglašava izbor predsednika za:

  • Viši sud u Beogradu
  • Treći osnovni sud u Beogradu
  • Osnovni sud u Somboru
  • Osnovni sud u Bujanovcu
  • Prekršajni sud u Nišu  

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor predsednika sudova".

Tekst oglasa za izbor predsednika sudova je objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 6/2019 od 1. februara 2019. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava ističe 18. februara 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 04.02.2019.
Naslov: Redakcija