Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA: Nove tarife za korišćenje reklamnih panoa koji se postavljaju na javne i privatne zgrade, ograde, stubove, privremene montažne objekte, skele


Zahvaljujući novoj Odluci o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018 - dalje: Odluka), Beograd će konačno dobiti uređeno tržište reklama, ali i novi izgled i duh, veći budžet i povratak poverenja u oblasti spoljnog oglašavanja.

Odbornici grada Beograda nedavno su doneli propis koji bi posle nekoliko decenija neuređenosti na tržištu reklama prvi put trebalo da donese novine i koristi kako za grad, tako i za građane i jednu celu industriju - firme koje zapošljavaju na stotine radnika na poslovima štampe, postavljanja reklama, pozicija za oglašavanje i prodaju reklamnog prostora za oglašavanje.

Odluka u najkraćem predvidela je nove tarife za korišćenje reklamnih panoa koji se postavljaju na javne i privatne zgrade, ograde, stubove, privremene montažne objekte, skele... Šire posmatrano, ovaj propis, međutim, staće na put haosu na tržištu reklama i smanjiti sivu ekonomiju u ovoj oblasti, ali i doneti novu vizuru i istaknutost arhitekture grada.

Za svako korišćenje javnih površina i postavljanje reklama firme su donedavno plaćale taksu odnosno firmarinu koja je bila minimalna u odnosu na njihove prihode. I pored minimalnog iznosa paradoks je istovremeno bio i to što i toliku naknadu nisu plaćala mnoga preduzeća.

Ona su, s jedne strane, produbljivala sivu ekonomiju, koja je trenutno ključni problem protiv kojeg se bori Srbija jer čini više od 30 odsto bruto društvenog proizvoda, a s druge strane kao nelojalna konkurencija znatno su otežavala poslovanje kompanijama koje se ozbiljno bave svojim poslom i koje žele uređeno tržište oglašavanja. Konačno, nelegalne kompanije svojim nesavesnim poslovanjem i postavljanjem raznih panoa, tabli i bilborda bez ikakvog reda i sa zastarelim porukama ozbiljno su narušavale poverenje građana i korisnika.

Drugo, Grad Beograd je uoči Nove godine doneo Odluku. Odluku su usvojili gradski odbornici u okviru Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) i njome je predviđeno nekoliko ključnih novina. Jedna je to što su naknade za postavljanje bilborda i plakata sada mnogo veće nego ranije (primera radi u prvoj zoni naknada sada iznosi i do 48,50 dinara po metru kvadratnom dnevno). One će sada činiti pet do deset odsto ukupnih prihoda preduzeća za oglašavanje i procene su da bi grad na osnovu njihove naplate godišnje mogao da prihoduje preko pet miliona evra (naspram dosadašnjih oko milion evra).

Takođe, Odluka bi trebalo da doprinese ostvarenju cilja privrede da kroz realniju naplatu troškova i bolju kontrolu od strane države iz igre ispadnu nelegalni igrači. I konačno, smanjenjem broja nesavesnih kompanija, na ulicama će biti manje pozicija i bilborda sa zastarelim porukama.

Tržište reklama u Beogradu konačno bi, dakle, moglo da dobije smisao i da postane rentabilno. Naša prestonica se pridružuje porodici velikih gradova koji svoje resurse, u ovom slučaju korišćenje javnih površina, kapitalizuje na pravi način. U svetskim metropolama su upravo ukupni visoki troškovi spoljašnjeg oglašavanja na tržištu ostavile ozbiljne kompanije i na taj način uvele red u ovoj oblasti. U Čikagu, San Francisku, Parizu i Cirihu, svaki deo grada ima čak određeni oblik bilborda.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Lakić, 03.02.2019.
Naslov: Redakcija