Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: Rasprava će trajati do 25. februara 2019. godine


U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-882/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u periodu do 25. februara 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: dijana.popovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom "Javna rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti".

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto koji će se održati 20. februara 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, ul. Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 04.02.2019.
Naslov: Redakcija