Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Zakon propisuje da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca, bez obzira na pol


Žene koje misle da su manje plaćene od svojih kolega, mogu podneti tužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kaže Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Nejednake plate između muškaraca i žena za isti posao ili posao iste vrednosti predstavljaju jedan od vidova diskriminacije i posledicu strukturalnih nejednakosti zasnovanih na predrasudama i stereotipima o ulozi žene i muškarca u porodici i društvu. Poverenica Janković kaže da sve žene koje imaju saznanja da su po tom osnovu diskriminisane, mogu podneti tužbu.

- Procedura je jednostavna, a obrazac za tužbu se može pronaći na sajtu Poverenika. Postupak je potpuno besplatan, a nakon podnete tužbe donosimo mišljenje i preporuke za otklanjanje povrede prava na ravnopravnost, ukoliko se utvrdi da je postojala - objašnjava Brankica Janković.

Poznato je, međutim, da se visina nečije plate u kolektivima krije. Iako su u državnom sektoru plate transparentne, u većini privatnih firmi se vode kao tajna. Veliki problem predstavljaju netransparentnost podataka o sistemu zarada i nepristupačnost informacija o dodacima, bonusima i nagradama koje su od ključnog značaja za utvrđivanje diskriminacije.

- Kada govorimo o transparentnosti zarada, postoji razlika između državnih organa i javnih preduzeća i privatnih kompanija. Plate u državnom sektoru su regulisane zakonima, a pored toga, svaki državni organ treba da ima svoj informator u kojem su navedeni sistematizacija i visina zarada za određena radna mesta - navodi Poverenica.

Što se tiče privatnika, situacija je drugačija jer ne postoji nijedan zakon koji ih obavezuje da zarade budu javne. Visina zarada je regulisana pravilima kompanija i pojedinačnim ugovorima o radu.

- Za rešavanje problema nejednakih zarada između muškaraca i žena za isti posao ili posao jednake vrednosti nije potreban nikakav poseban pravilnik jer je ovo pitanje već uređeno važećim zakonima. Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) propisuje da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca, bez obzira na pol - kaže Janković.

Ovaj Zakon takođe zabranjuje diskriminaciju u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa po bilo kom ličnom svojstvu. Važno je naglasiti da i odredbe Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) predviđaju zaštitu ravnopravnosti u svim oblastima života.

- Dodala bih da se ovaj problem najefikasnije prevazilazi rušenjem stereotipa i predrasuda o rodnim ulogama, napuštanjem stavova da je roditeljstvo isključivo briga majke, promovisanjem vrednosti rodne ravnopravnosti i njenim integrisanjem u sve aspekte života. U ovim procesima treba da učestvuju ne samo žene, nego i muškarci, kao i društvo u celini - zaključuje Poverenica.

Na temu zaštite ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, institucija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u narednom periodu će objaviti publikaciju "Kako pripremiti slučaj u oblasti nejednakih zarada" koju su izradili pravni stručnjaci iz evropskih institucija za ravnopravnost iz 20 država, uključujući i Srbiju.

Izvor: Vebsajt Blic, A. Janković, 06.02.2018.
Naslov: Redakcija