Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je 17. februar 2017. godine. Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti do iznosa od 75.029,08 dinara


Roditelji koji imaju pravo na povraćaj PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe svoje zahteve Poreskoj upravi mogu da predaju do 17. februara 2017. godine. Zahtevi se podnose nadležnoj jedinici Poreske uprave, prema mestu prebivališta, a pravo na refundaciju bebi PDV-a može se ostvariti do iznosa od 75.029,08 dinara, ističu u ovoj instituciji.

U ovoj turi primaju se fiskalni računi zaključno sa 31. januarom 2017. godine. Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe trajaće do dana početka primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Tada bi, prema najavi, uvećani roditeljski dodatak trebalo da nadomesti ukinuti povraćaj bebi PDV-a.

Osim povećavanja ukupnog iznosa koji može da se naplati od države (ranije je bio za 1.182 dinara manji), izmenjeni su i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja.

- Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara - navode u Poreskoj upravi. - Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara.

Svi dinarski iznosi koji se odnose na pravo na refundaciju PDV-a usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini. Povraćaj PDV-a može da se ostvari za nabavke hrane i opreme počev od 1. januara 2013. godine, a odnose se na kupovinu mleka za odojčad, kašica, pelena, kreveca, kolica, stolice za hranjenje i stolice za kola. Uz zahtev se dostavljaju fiskalni računi za kupljene stvari, ali i foto-kopije i spisak brojeva tih fiskalnih računa.

Kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari povraćaj poreza u iznosu PDV-a koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše u iznosu do 42.873,76 dinara. A od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 32.155,32 dinara. Dakle, ukupan iznos koji se može ostvariti po osnovu refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe je 75.029,08 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 04.02.2017.
Naslov: Redakcija