Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA: Zahtevi Srpske pravoslavne crkve čine polovinu od ukupnog broja predmeta za vraćanje imovine koje su podnosili predstavnici 16 crkava i verskih zajednica. Zakon propisuje da restitucija mora da bude završena u roku od šest meseci, ali od trenutka kad je predmet kompletiran


Osim božićne poslanice vernicima, patrijarh Irinej je na najradosniji praznik državi uputio i svojevrsnu poresku poslanicu. Fiskalnim vlastima je jasno predočio da Srpska pravoslavna crkva neće plaćati porez na imovinu sve dok joj država ne vrati sve što im je oduzeto posle Drugog svetskog rata.

Patrijarh nije prvi put podsetio državu na ono što je komunistički režim oduzeo od SPC, spomenuvši usput i tihi bojkot poreskih obaveza.

Po Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), sve tradicionalne crkve i verske zajednice oslobođene su plaćanja ove vrste poreza za objekte koji se koriste za bogosluženja, ali imaju zakonsku obavezu da plaćaju porez na ostale nekretnine ili zemljište kao što su konaci, stanovi, poslovni prostori, šume i poljoprivredna imanja.

U Agenciji za restituciju tvrde da parohije SPC neće još dugo čekati na vraćanje imovine, a samim tim će i država uskoro moći da računa i na nove prihode od poreza. Realno je očekivati da do kraja 2017. godine SPC bude vraćeno više od 90 odsto imovine, kažu u Agenciji za restituciju.

Ukupno je svim crkvama i verskim zajednicama Agencija vratila 56.119 hektara, što je 68 procenata traženog zemljišta. Vraćeni su i objekti ukupne površine 88.884 metara kvadratnih, odnosno 25 procenata potraživanog.

Do sad je rešeno 74 odsto zahteva SPC za restituciju, a vrednost imovine koja im je vraćena je oko pola milijarde evra. Najveći broj vraćenih nekretnina je u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Somboru i Sremskim Karlovcima, a poljoprivredno zemljište koje su dobili nazad uglavnom je u Vojvodini.

Najviše zemljišta država je vratila Eparhiji sremskoj (oko 11.169 hektara i 77 ari) jer su na njihovom području i fruškogorski manastiri kojima je posle 1945. godine oduzet veliki deo imanja. Patrijaršija je dobila najviše kuća, stanova i poslovnog prostora, ukupne površine 16.850 kvadrata, podaci su Agencije za restituciju.

Osim toga, SPC je vraćena slika "Portret Mihajla Pupina", rad Uroša Predića.

Srpska pravoslavna crkva je u zakonski predviđenom roku, od 2006. do 2008. godine podnela 1601 zahtev za vraćanje imovine, a rešeno je 1196 predmeta, kažu u Agenciji za restituciju.

Oni dodaju da zahtevi SPC čine polovinu od ukupnog broja predmeta za vraćanje imovine koje su podnosili predstavnici 16 crkava i verskih zajednica. Jevrejska zajednica podnela je 520 zahteva za vraćanje imovine, Rimokatolička crkva 467, a Slovačka evangelistička crkva 236. Ostale crkve i verske zajednice podnele su manje od 50 zahteva. Na spisku traženih dobara, osim kuća, stanova, šuma, poljoprivrednog zemljišta, su i umetničke slike, matične knjige, pa čak i groblja.

Tako je Grkokatolička crkva potraživala 766 hektara zemljišta, šest poslovnih i 11 stambenih objekata, 11 grobalja i matične knjige. Od svega nabrojanog, do sad joj je vraćena polovina traženog zemljišta.

Procentualno gledano, kad je u pitanju zemljište, najviše je rešeno zahteva Jevrejske verske zajednice (90 odsto), Evangelističke hrišćanske crkve (85 odsto) i Srpske pravoslavne crkve (72 odsto).

Sve tražene nekretnine vraćene su samo Hrišćanskoj adventističkoj crkvi koja je inače podnela samo dva zahteva za restituciju. Reformatorska hrišćanske crkve dobila je nazad 95 odsto površina objekata, a Jevrejskoj verskoj zajednici vraćeno je 65 odsto ukupne površine potraživanih nekretnina.

Za islamsku zajednicu restitucija nije ni počela. U našoj zemlji postoji Islamska zajednica Srbije i Islamska zajednica u Srbiji, pa je potrebno prvo utvrditi koja od njih dve ima pravo da vodi postupak za povraćaj imovine. Proces vraćanja imovine počeće tek kad bude završen sudski spor i bude određen pravi status ove dve islamske zajednice. Obe su podnosile zahteve za vraćanje imovine, pa čak i za iste kuće i stanove. Radi se o nepokretnostima koje su u najvećem broju u Novom Pazaru i Sandžaku, ali i u Vojvodini, i Beogradu, Zvorniku...

Srpskoj pravoslavnoj crkvi je, do danas, vraćeno je 52.910 hektara zemljišta, što je 72 odsto potraživanog, kao i 47.433 metara kvadratnih objekata (četvrtina traženog). U Agenciji za restituciju objašnjavaju da je, prema njihovoj proceni, svim crkvama vraćeno 45 odsto tražene površine, jer su u jednom broju zahteva umesto površine objekata navođene površine parcela na kojima su objekti.

Ovo je posledica činjenice da zemljišne knjige nisu vodile podatke o površinama objekata, već samo površinama parcela, a u zahtevima su korišćeni podaci iz zemljišnih knjiga – kažu u Agenciji za restituciju.

Oni napominju da je SPC dobila mnoge vredne nekretnine među kojima su u Beogradu – poslovni prostori u Bulevaru kralja Aleksandra 17 i "dvorišna" zgrada gde je zastupništvo "Er Srbije", stanovi i poslovni prostori u istoj ulici u zgradi broj 20, poslovni prostori na Terazijama 22 i 13 stanova u zgradi na Studentskom trgu 8.

U Novom Sadu, vraćena je poslovna zgrada u Zmaj Jovinoj 4, zgrada "Preparandija" u Somboru, četiri zgrade u Sremskim Karlovcima i zgrada u Karađorđevoj 1 u Kraljevu.

Advokat Miroslav Nikolić, koji zastupa pojedine crkve i verske zajednice u postupcima restitucije, sumnja da će restitucija biti završena ove godine. On objašnjava da će možda biti okončani predmeti koji mogu da budu rešeni naturalnom ili zamenskom restitucijom, ali ne i slučajevi gde država treba da isplati novčanu nadoknadu.

Za realizaciju ovog oblika naknade u crkvenoj restituciji biće potreban relativno duži period jer o isplati obeštećenja crkve i verske zajednice još uvek nisu dobile nikakvu informaciju– kaže Nikolić.

On naglašava da je stručna javnost očekivala da će ovi postupci biti ranije okončani jer je Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006) propisao rok koji je, kako kaže, odavno istekao. Naime, Zakon propisuje da restitucija mora da bude završena u roku od šest meseci, ali od trenutka kad je predmet kompletiran.

Problema ima, prema rečima Nikolića, i sa zamenskom restitucijom koja se vrlo usko primenjuje iako ne postoje opravdani razlozi za to. Naime, Zakonom je predviđeno da tamo gde imovina ne može da bude vraćena u naturalnom obliku, država ponudi odgovarajuću zamenu.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Popadić, 03.02.2017.
Naslov: Redakcija