Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: ODRżAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA NACINALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE KOJOM SU ODREđENE ODREDBE ZAKONA OCENJENE NEUSTAVNIM


Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Gordana Stamenić održala je sastanak sa predstavnicima nacinalnih saveta nacionalnih manjina povodom odluke Ustavnog suda Srbije kojom su određene odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ocenjene neustavnim.

Sastanku su, pored predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, prisustvovali i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i šef političkog odeljenja Delegacije EU u Republici Srbiji Luka Bjankoni.

Na sastanku je istaknuto da Nacionalni saveti imaju nedoumice u pogledu primene odredbi Zakona koje su proglašene neustavnim, jer odluka Ustavnog suda još nije objavljena u Službenom glasniku. Tim povodom zauzet je stav da Ministarstvo pravde i državne uprave na pogodan način obavesti nacionalne savete kakvo je dejstvo odluke Ustavnog suda dok se ta ista odluka ne objavi.

Učesnici sastanka su saglasni da Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je Vlada usvojila 17. decembra 2013. godine, treba uputiti i novom sazivu Narodne skupštine, po okončanju parlamentarnih izbora. Takođe, dogovoreno je da nakon toga treba pristupiti izmenama i dopunama i ostalih odredbi zakona, tako da budu usaglašene sa Ustavom Srbije, ali i sa odredbama zakona koji regulišu obrazovanje, informisanje, kulturu i službenu upotrebu jezika i pisma.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 6.2.2014.