Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST POVERAVANJA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA POVEZANOM PRAVNOM LICU KOJE NEMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA - Zakon o računovodstvu: član 15
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA POSLODAVCA NA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIMA U USTANOVI STUDENSKOG STANDARDA - Zakon o radu: član 120
  • Uprava carina: POPUNJAVANJE SERTIFIKATA O POREKLU ROBE FORM CT-2 ZA IZVOZ U RUSKU FEDERACIJU, BELORUSIJU I KAZAHSTAN - Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine: član 11 Priloga 3
  • Uprava carina: TEST VREDNOSTI ZA ROBU ŠIROKE POTROŠNJE I TEKSTILA AZIJSKOG I EVRO AZIJSKOG POREKLA KOJA JE NAMENJENA PRODAJI U OTVORENIM TRŽNIM CENTRIMA I PIJACAMA - Carinski zakon: čl. 45 i 53
Izvor: Paragraf Lex