Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

"ESUD": 2018. godine otpočelo funkcionisanje sistema koji je dostupan putem interneta, a omogućava svim stranama, i advokatima i građanima, da upravni postupak vode u potpunosti elektronski. Plan da se u narednom periodu u "eSud" uključe i privredni sudovi, a potom sudovi opšte nadležnosti


Ministarstvo pravde je u okviru svojih nadležnosti u proteklom periodu veliku pažnju posvećivalo upravnom sudstvu, a dokaz su ojačani kadrovski kapaciteti i novi uvedeni sistem "eSud"-a, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić na konferenciji posvećenoj obeležavanju "150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji", održanoj u Beogradu.

Ilić je istakao da je pre par godina Ministarstvo obezbedilo novu IT opremu, dok je tokom ove godine značajno povećan broj zaposlenih, pa je sa 124, koliko ih je bilo u aprilu, on povećan na 174.

Državni sekretar je podsetio da je prošle godine otpočelo funkcionisanje "eSud"-a - sistema koji je razvilo Ministarstvo pravde i koji je dostupan putem interneta, omogućujući svim stranama, i advokatima i građanima, da upravni postupak vode u potpunosti elektronski.

Ilić je napomenuo da je taj sistem prvo pušten u rad u Upravnom sudu, ali da je plan da se u narednom periodu u "eSud" uključe i privredni sudovi, a potom sudovi opšte nadležnosti.

"Za građane i advokate taj sistem zapravo znači da sud radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kao i da ne moraju da fizički dolaze u zgradu suda kako bi predali pismeno ili vršili pregled spisa predmeta - sve im je dostupno putem interneta", rekao je Ilić.

Državni sekretar je dodao i da se već neko vreme govori o specijalizaciji upravnog sudstva i da je već spominjana ideja osnivanja većeg broja prvostepenih sudova, što navodi na razmišljanja o pravnim lekovima i ulozi i nadležnosti drugostepenog Upravnog suda, odnosno budućeg Upravnog apelacionog suda, te da se u tom cilju sprovodi analiza postojećeg zakonodavnog okvira i uporedne prakse.

Ilić je Upravnom sudu čestitao deceniju rada i poželeo da i dalje građanima Srbije čini dostupnim pravosuđe i pravdu, a da sa druge strane bude jak kontrolni mehanizam organima javne uprave.

Pored predsednice Upravnog suda Jelene Ivanović i državnog sekretara g. Ilića, na konferenciji su govorili i v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio, kao i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Šan Maklaud.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 28.11.2019.
Naslov: Redakcija