Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Sindikati smatraju da Predlog zakona nije dobar i da ga u nekoliko segmenata treba promeniti, kako bi prava radnika bila zaštićena


Ministar za rad zapošljavanje i boračka pitanja Zoran Đorđević izjavio je da je Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju predviđena maksimalna zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencija i da će doprineti smanjenju rada na crno.

Sindikati veruju da predloženo zakonsko rešenje nije dobro i da ga u nekoliko segmenata treba promeniti, kako bi prava radnika koji se zapošljavaju preko agencija zaista bila zaštićena. O kakvim izmenama je reč govori Dušan Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

"Smatramo da svi oni koji imaju agenciju za zapošljavanje treba državi da polože neku garanciju, imajući u vidu da živimo u ambijentu gde ima puno pojava da te agencije nestanu pa da radnici ostanu bez zarada... Tražimo da sve agencije koje postoje ili koje su sada osnovane polože državi garanciju od šest miliona dinara", kaže Vuković.

Takođe, jedan od zahteva je da budu veće kazne za agencije koje ne poštuju odredbe zakona. Kao i da se broj zaposlenih preko agencija ograniči.

Izvor: Vebsajt N1, Tanja Veselinović, 02.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija