Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Inspektor koji na dan stupanja na snagu ovog zakona (29. april 2015. godine) ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora oslobođen je obaveze polaganja ispita za inspektora


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća sve zaposlene na inspekcijskim poslovima koji do 29. aprila 2015. godine nisu imali najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora, da su u obavezi da polažu ispite za inspektore kako bi i dalje nesmetano mogli da obavljaju ove poslove. Poziv se odnosi na inspektore na svim nivoima: državna uprava, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Zainteresovani sve relevantne informacije u vezi polaganja ispita, uključujući ispitna pitanja i potrebnu literaturu, mogu pronaći ovde.

Ispit za inspektora polaže se na osnovu Pravilnika o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016) koji je doneo ministar nadležan za poslove državne uprave na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015).

Ministarstvo je novom elektronskom uslugom omogućilo da se prijava ispita, dostava neophodne dokumentacije kao i uplata troškova, sada može obaviti i preko portala eUprava.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 05.12.2016.
Naslov: Redakcija