Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE ZA FINANSIRANJE REFORME JAVNE UPRAVE: Ugovor predviđa bespovratnu pomoć EU iz pretpristupnih IPA fondova za 2015. godinu, preko koje će 70 miliona evra ići direktno u budžet Srbije u nekoliko tranši u periodu od tri godine, dok se 10 miliona evra odvaja za podršku realizaciji Ugovora o sektorskoj reformi


Vlada Republike Srbije i Evropska komisija potpisale su 5. decembra 2016. godine u Beogradu prvi ugovor u vrednosti od 80 miliona evra za finansiranje reforme javne uprave u Srbiji kroz sektorsku budžetsku podršku u skladu sa pravilima novog instrumenta pretpristupne pomoći IPA2.

Ugovor predviđa bespovratnu pomoć EU iz pretpristupnih IPA fondova za 2015. godinu, preko koje će 70 miliona evra ići direktno u budžet Srbije u nekoliko tranši u periodu od tri godine, dok se 10 miliona evra odvaja za podršku realizaciji Ugovora o sektorskoj reformi.

Ugovor se odnosi na javnu upravu i upravljanje javnim finansijama, a u fokusu su depolitizacija državne službe i politika upravljanja ljudskim resursima zasnovana na zaslugama, restrukturiranje javne uprave, uključivanje civilnog društva u kreiranje politike, poboljšanje službi za unapređenje poslovnog okruženja i bolja priprema nacionalnog budžeta, pogotovo uključivanje budžeta državnih preduzeća.

Sistematska budžetska podrška je jedna od novina pretpristupnih fondova za period 2014-2020 (IPA II), što znači da deo novca ide direktno u budžet, koristi se za reforme, i isplaćuje se na osnovu uspešnog sprovođenja reformi.

U prethodnom ciklusu Srbija je jednom dobila 100 miliona evra budžetske pomoći 2009. godine.

Direktna sektorska budžetska podrška olakšava usklađivanje sa politikom, prioritetima i ciljevima zemalja korisnika, kroz sufinansiranje nacionalnih strategija za razvoj i promovisanje stabilnih i transparentnih javnih finansija.

Izvor: Vebsajt Beta, 05.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija