Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BEOGRADSKA BERZA POSTALA DEO REGIONALNE MREŽE BERZI


Beogradska berza (BELEX) postala je 5. decembra 2016. godine aktivni član SEE Link mreže, regionalne mreže berzi na kojima može da se trguje hartijama od vrednosti listiranim na berzama Bugarske, Hrvatske i Makedonije, a u kojem se već nalazi deset najtrgovanijih kompanija iz regiona.

Kako se navodi u saopštenju BELEX-a, od 5. decembra 2016. godine je trgovanje preko te platforme postalo moguće i na domaćem tržištu kapitala.

Pored Beogradske berze, još četiri se pripremaju za uključenje u SEE Link - Atinska, Banjalučka, Ljubljanska i Montenegro berza, a interes za pridruživanje iskazalo je još nekoliko berzi u regionu.

Nakon priključenja BELEX-a, SEE Link sistem za rutiranje naloga sada podržava trgovanje na četiri tržišta, ukupne tržišne kapitalizacije od 33 milijardi dolara i skoro 500 akcija kojima se može trgovati.

Ukupno 27 investicionih društava (brokerskih kuća) je licencirano da trguje putem SEE Linka.

Uz njih, trenutno je sedam članova Beogradske berze u procesu pribavljanja licenci za trgovanje na SEE Link platformi.

Cilj sistema je da poveća likvidnost i unapredi pristup tržištima investitorima i lokalnim brokerima.

Zbog prijema novog tržišta planirana je revizija indeksa u narednom periodu, kako bi ti pokazatelji dali reprezentativniji prikaz tržišta.

Direktor Beogradske berze Siniša Krneta izjavio je da na ovaj način Beogradska berza želi da nacionalno i regionalno tržište kapitala učini komplementarnim segmentom za finansiranje razvoja privatnog sektora.

SEE Link projekat pokrenule su berze iz Bugarske, Hrvatske i Makedonije, sa ciljem da se kreira regionalna infrastruktura za trgovanje hartijama od vrednosti listiranim na te tri berze.

Formalizaciju saradnje predstavljalo je pokretanje akcionarskog društva SEE Link u maju 2014, sa sedištem u Skoplju.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je podržala inicijalnu fazu SEE Link projekta grantom od 540.000 evra, kako bi bio omogućen elektronski sistem rutiranja naloga, u julu 2014. godine.

Finansiranje projekta obezbedili su donatori EBRD-a, putem EBRD Akcionarskog specijalnog fonda, dok su berze učesnice doprinele projektu sa po 80.000 evra.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.12.2016.