Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE: Sindikati se zalažu da radnik, koji se zapošljava preko agencije u toj agenciji ima ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, u skladu sa zakonom, a da uslovi rada budu najmanje jednaki s onima koje imaju zaposleni koji se zapošljavaju bez posrednika/agencije. Uz to, zaradu bi trebalo da im isplaćuje agencija, koja treba da uplaćuje i poreze, doprinose i osiguranje i da bude odgovorna za isplatu naknade prilikom povreda na radu. Zakonom bi trebalo da bude regulisano na kojim radnim mestima se mogu zapošljavati radnici na lizing, mora im biti dozvoljeno sindikalno organizovanje, a potrebno je da se zakonom reguliše da se radnici na lizing ne mogu angažovati dok je u toku štrajk


Zapošljavanje preko agencija za zapošljavanje, popularno nazvano rad na lizing, poslednjih nekoliko godina u Srbiji je uzelo maha i sve više kompanija tako zapošljava.

Takav način radnog angažmana uobičajen je u razvijenim zemljama, gde je, za razliku od naše, taj vid rada zakonski regulisan, a to će uskoro biti i u Srbiji jer je najavljeno da će do kraja februara 2017. godine biti donet zakon koji će se odnositi na pitanje angažmana radnika preko agencija za zapošljavanje.

Naime, na nedavnoj promociji "Bele knjige" Saveta stranih investitora, strani poslodavci ukazali su na to da je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), doprinelo fleksibilnijem radnom okruženju, ali da je potrebno i da se propisi u okviru radnog prava približe evropskim. Strani poslodavci istakli su da je neophodno da se zakonski uredi oblast radnog angažmana preko agencija za zapošljavanje jer je to i obaveza Srbije, a to bi bilo dobro ne samo za kompanije već i za radnike, pošto je sada takav način njihovog angažmana u sivoj zoni.

I dok se čeka donošenje tog zakona, koji bi trebalo da doprinese boljem položaju radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje, kojih, kako se procenjuje, ima oko 70.000, treba reći i da se na tekstu zakona već dugo radi, a da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazao na to da bi novo zakonsko rešenje trebalo da izjednači prava onih koji rade na lizing i onih koji se zapošljavaju na bilo koji drugi način.

Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Gorana Milića, ta materija regulisana je odgovarajućom direktivom Evropskog parlamenta i konvencijom Međunarodne organizacije rada (MOR) o agencijama za zapošljavanje, koja je početkom 2013. godine ratifikovana u Srbiji, što našu zemlju i obavezuje da takav vid radnog angažmana ima.

Donošenje zakona o angažovanju radnika na lizing izuzetno je važno jer je taj vid zapošljavanja sve češći. Moglo bi se raspravljati o tome da li je takav način zapošljavanja dobar, ali on postoji i treba ga zakonski regulisati da bi radnici imali pravnu sigurnost koja im obezbeđuje ostvarivanje njihovih radničkih prava – kaže Milić.

Po njegovim rečima, sastav radne grupe koja je radi na Nacrtu tog zakon izuzetno je širok jer su u njoj, osim predstavnika sindikata i Unije poslodavaca, i predstavnici ministarstava rada i privrede, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zavoda za statistiku, fondova, Uprave za bezbednost na radu, Inspekcije rada, omladinskih zadruga i tri najveće agencije za zapošljavanje u Srbije.

Radna grupa se sastala desetak puta, a na poslednjem zvaničnom sastanku predstavnici Ministarstva rada dostavili su novu verziju tog zakona. Za sada ne mogu da kažem o kakvim je promenama reč, ali je sigurno da će se sindikati zalagati za to da se novim zakonom postigne najviše i najbolje za radnike – kaže Milić.

Po njegovim rečima, među zahtevima je i da radnik, koji se zapošljava preko agencije u toj agenciji ima ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, u skladu sa zakonom, a da uslovi rada budu najmanje jednaki s onima koje imaju zaposleni koji se zapošljavaju bez posrednika/agencije.

Uz to, zaradu bi trebalo da im isplaćuje agencija, koja treba da uplaćuje i poreze, doprinose i osiguranje i da bude odgovorna za isplatu naknade prilikom povreda na radu.

Takođe, zakonom bi trebalo da bude regulisano na kojim radnim mestima se mogu zapošljavati radnici na lizing – a to svakako ne mogu biti poslovi s povećanim rizikom i oni koji uključuju beneficirani radni staž – radnicima mora biti dozvoljeno sindikalno organizovanje, a potrebno je da se zakonom reguliše da se radnici na lizing ne mogu angažovati dok je u toku štrajk – kaže Milić.

Goran Milić ističe da bi zakon o zapošljavanju preko agencija trebalo da ograniči/propiše broj radnika koji u kompaniji mogu biti angažovani na lizing u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Broj radnika na lizing bi trebalo bi da bude ograničen na maksimalno deset odsto od ukupnog broja zaposlenih, a ne bi trebalo dozvoliti da poslodavac zapošljava radnika na lizing na radnim mestima koji su osnovna delatnost firme – navodi Milić.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 05.12.2016.
Naslov: Redakcija