Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Biće propisano da komunalna milicija izdaje prekršajne naloge za nepoštovanje mera za sprečavanje širenja koronavirusa. Osoba kojoj je nalog izdat može da u roku od osam dana plati pola kazne, a po isteku tog roka u punom iznosu. Ukoliko ne uradi ni jedno ni drugo, nalog se šalje sudu na prinudno izvršenje


Izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), koje priprema Vlade Republike Srbije, biće propisano da komunalna milicija izdaje prekršajne naloge za nepoštovanje mera za sprečavanje širenja koronavirusa. To znači da će komunalci građanima, ukoliko ne nose maske na propisanim mestima, moći da naplate kaznu od 5.000 dinara.

Nakon osam meseci pandemije koronavirusa - preporuke bi trebalo da postanu deo zakona. Ili maske ili novčana kazna, predlaže Vlada Republike Srbije. Isti predlog i za pravna lica - preduzetnike i ugostiteljske objekte, kojima će prekršajnim nalogom biti izricane kazne zbog nepoštovanja mera - poput razmaka između stolova ili nedostatak dezinfekcionih sredstava.

"Znači 5.000 dinara će biti za nenošenje maske ili nepoštovanje drugih mera lične zaštite, odnosno od 50 do 300 hiljada za pravna lica", kaže zamenica generalnog sekretara Vlade Republike Srbije i članica radne grupe za imenu Zakona Tamara Stojčević.

Nova ovlašćenja za izdavanje prekršajnog naloga odnosiće se samo na Komunalnu miliciju, ne i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Cilj je, kaže zakonodavac, ne da se građani kazne, već da se zaštite.

"Uvođenje prekršajnog naloga, to jest kažnjavanje na licu mesta smatramo da će ova kontrola biti efikasnija. Želim ponovo da naglasim da nije cilj kažnjavanje građana. Cilj je da građani nose maske, cilj je u tome da građani štite sebe", kaže Stojčević.

U Yucom-u navode da su ove izmene bile potrebne i ranije jer je i sada, kao i tokom vanrednog stanja postojala konfuzija.

"Mere koje su bilo donošene, naročito one koje se odnose na nošenje maske bile su na nivou preporuke, ali nisu podlegale prekršajnoj sankciji. Sada smo konačno razjasnili taj deo građanima Srbije", kaže Milena Vasić.

Bitno je, kaže Vasić, da svi uključeni u proces kažnjavanja dobiju jasne smernice, jer novi član Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sličan krivičnom delu nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

"To uključuje da komunalnu miliciju, policiju, tužilaštvo, prekršajne sudije, sudije redovnog suda dobiju jasne smernice u kojim konkretno situacija će se primenjivati prekršaj iz zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a kojima će se primeniti krivično delo. To se mora iskristalisati u praksi i razjasniti razlika, jer ulazimo u rizik da neko bude dvostruko kažnjen", kaže Vasić.

Prekršajni nalog funkcionisaće kao i kod drugih mandatnih kazni, osoba kojoj je nalog izdat može da u roku od osam dana plati pola kazne, a po isteku tog roka punom iznosu. Ukoliko ne uradi ni jedno ni drugo, nalog se šalje sudu na prinudno izvršenje.

Izvor: Vebsajt N1, Tatjana Aleksić, 03.11.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija