Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 113/17 i 95/18), naslov iznad člana 32. menja se i glasi:

"Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu".

U članu 32. reči: "2020. godinu" zamenjuju se rečima: "2021. godinu".

Član 2.

Član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Nagrađivanje službenika po osnovu ostvarenih rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta u skladu sa ovim zakonom počeće da se primenjuje od 2022. godine, na osnovu ocena u 2020. i 2021. godini."

Član 3.

U članu 42. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine", a reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave je potreba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena odredaba Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon o platama), u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. kojim se menja član 32. Zakona o platama, uređuje se način određivanja osnovice prilikom prelaska na nov sistem plata, odnosno za 2021. godinu.

Članom 2. menja član 38. Zakona o platama, odnosno propisuje da se odredbe o nagrađivanju službenika određivanjem većeg koeficijenta primenjuju počev od 2022. godine, a na osnovu ocena ostvarenih u 2020. i 2021. godini.

Članom 3. menja se član 42. Zakona o platama redefinisanjem rokova od kojih počinje primena tog zakona.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.11.2019.