Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 113/17 i 95/18), u članu 155. broj "2020" zamenjuje se brojem "2021".

Član 2.

U članu 161. stav 2. reči: "2020. godinu" zamenjuje se rečima: "2021. godinu".

Član 3.

U članu 163. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine", a reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama je potreba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena odredaba Zakona o zaposlenima u javnim službama, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 155. Zakona o zaposlenima u javnim službama, redefinisanjem rokova od kojih počinje primena odredaba o utvrđivanju osnovice.

Članom 2. menja se član 161. redefinisanjem roka za donošenje kadrovskog plana u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Članom 3. kojim se menja član 163. redefenišu se rokovi od kojih počinje primena.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.11.2019.