Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD UVOĐENJA OBAVEZNOG PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM PODNETO VIŠE OD 25 MILIONA ELEKTRONSKIH PORESKIH PRIJAVA


Od uvođenja obaveznog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, poreski obveznici su na ovaj način podneli više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava. Najveći broj prijava, podnetih putem elektronskih servisa na portalu e-Porezi, odnosi se na pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, zatim PDV prijave i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, saopšteno je iz Poreske uprave (PURS).

"Tokom 2018. godine, na mesečnom nivou se u proseku podnese oko 525.000 elektronskih poreskih prijava", ističu u PURS.

Pored elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava, poreski obveznici koriste i elektronski servis za podnošenje i obradu zahteva za upitom stanja na svojim poreskim računima.

"Od uspostavljanja ovog elektronskog servisa, putem portala e-Porezi podneto je i obrađeno više od sedam miliona zahteva za upitom stanja na poreskim računima", napominju u Upravi.

Kako ističu, početkom 2018. godine, Poreska uprava je završila ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik, tako da poreski obveznici za sve prihode koje administrira Poreska uprava, imaju mogućnost podnošenja elektronskih poreskih prijava posredstvom portala e-Porezi.

Izvor: Vebsajt Novosti, 5.11.2018.
Naslov: Redakcija