Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SEMINAR NA TEMU “ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: PRAVO NA SLOBODU I BEZBEDNOST LIČNOSTI I ZABRANA ZLOSTAVLJANJA” BIĆE ODRŽAN 20. NOVEMBRA 2018. GODINE


Akademija Advokatske komore Srbije, Advokatska komora Beograda i Misija OEBS u Srbiji pozivaju zainteresovane na seminar na temu “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrana zlostavljanja”, koji će se održati u utorak, 20. novembra 2018. godine, sa početkom u 16 časova, u prostorijama Akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, VI sprat.

Dolazak prijaviti do petka, 16. novembra, na e mail Advokatske komore Srbije: a.k.srbije@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prava na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja, pri čemu će naglasak biti na zaštiti ovih prava u kontekstu krivičnog postupka. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači će biti:

- dr Veljko Delibašić, advokat u Beogradu i potpredsednik Advokatske komore Beograda;

- Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i predsednik Advokatske komore Vojvodine;

- Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Izvor: Advokatske komore Srbije, 5.11.2018.
Naslov: Redakcija