Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPORED PREDAVANJA KOJA ĆE SE ODRŽATI U OKVIRU KATEDRE ZA KRIVIČNO PRAVO ADVOKATSKE AKADEMIJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE


Advokatska komora Srbije objavila je raspored predavanja koja će se održati u okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Sva predavanja biće održana u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, sa početkom u 17:00 časova.

Zainteresovani za prisustvo predavanjima mogu se prijaviti na e mail Advokatske komore Srbije: a.k.srbije@gmail.com

Raspored predavanja iz Krivičnog prava na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije:

- Prvi dan 12.11.2018. od 17.00 do 19.00

Veštine zasupanja u krivičnim postupcima - simulacija suđenja (Jasmina Mikić, Nataša Jovičić......)

- Drugi Dan 19.11.2018. Od 17.00 Do 19.00

DNK veštačenje kao dokaz u krivičnom postupku

Predavači: advokat Jasmina Mikić, specijalista strukovnih studija forenzike

Prof. dr Olover Stojković, Institut za sudsku medicinu

- Treći dan 26.11.2018. od 17.00 do 19.00

Porodično nasilje - krivično pravni aspekti

Predavač: advokat Tijana Kostić

- Četvrti dan 03.12.2018. od 17.00 do 19.00

Veštine zasupanja u krivičnim postupcima - simulacija suđenja (3 predavača)

- Peti dan 10.12.2018. od 17.00 do 19.00

Visokotehnološki kriminal

Predavač advokat Vladimir Marinkov

- Šesti dan 17.12.2018. od 17.00 do 19.00

Posebne dokazne radnje

Predavač: dr Veljko Delibašić

Izvor: Advokatske komore Srbije, 5.11.2018.
Naslov: Redakcija