Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Uredba je stupila na snagu 4. novembra 2017. godine i predviđa blaže uslove za oporezivanje advokata. Paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji im je utvrđen za 2014. godinu. Za advokate koji započinju obavljanje delatnosti u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda advokata koji radi pod istim ili sličnim uslovima


Vlada Republike Srbije donela je, na sednici održanoj 2. novembra 2017. godine, Uredbu o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017), kojom je ublažila uslove za oporezivanje advokata.

Advokatima se paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji im je utvrđen za 2014. godinu.

Za advokate koji započinju obavljanje delatnosti u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda advokata koji radi pod istim ili sličnim uslovima.

Vlada je nedavno već menjala ovu Uredbu, a njome je advokatima povećan porez jer je propisano da polazna osnovica za obračun poreza, koja je iznosila 120 odsto od prosečne zarade, može biti uvećana i za više od 10 odsto.

Prema toj Uredbi advokati su bili svrstani u petu grupu, zajedno sa lekarima, stomatolozima, apotekarima, veterinarima, profesorima, prevodiocima, inženjerima i arhitektama.

Dopunjenom Uredbom formirana je nova, šesta grupa paušalaca u kojoj su samo advokati.

Advokati su pre tri godine zbog povećanog poreza bili u štrajku tri meseca koji je okončan kad su oslobođeni većih nameta i od tada nisu dobijali nova poreska rešenja.

Izvor: Vebsajt N1, 03.11.2017.
Naslov: Redakcija