Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: REFAKCIJA PDV STRANOM OBVEZNIKU VRšI SE U SKLADU SA čLANOM 53 ZAKONA, POD USLOVOM BILATERALNE UZAJAMNOSTI


Pravni osnov za povraćaj inostranog PDV-a firmama koje su registrovane u Srbiji je Direktiva 13 EU. Većina država članica EU i drugih država Evrope pomenutu direktivu primenjuje automatski, bez dodatnih uslova. Međutim, jedan broj država članica EU i drugih država Evrope, kao uslov za ostvarenje prava na povraćaj PDV-a za srpske kompanije traži uspostavu bilateralne uzajamnosti.

Uslov bilateralne uzajamnosti o povraćaju PDV-a primenjuje se i u Srbiji na osnovu odredaba čl. 53 Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015).

Za bilateralnu uspostavu uzajamnosti nije potrebna nikakva parlamentarna procedura, niti Srbija treba da usvoji bilo koji zakonski ili podzakonski akt. Uspostava bilateralne uzajamnosti se postiže razmenom pisama dvaju ministarstava finansija.

Uspostava uzajamnosti donosi dva velika benefita, jedan je benefit za privrednike Srbije, a drugi je benefit za povećanje prihoda srpskog budžeta.

Korist za privrednike Srbije ostvariće se uspostavom bilateralne uzajamnosti sa svim državama Evrope koje takođe traže uzajamnost. Taj benefit, izračunat po međunarodno priznatoj metodologiji, iznosi približno 100 miliona eura za srpsku privredu na godišnjem nivou. Dakle, privrednici Srbije sa uspostavom uzajamnosti postaju znatno konkurentniji, jer će njihove robe i usluge na tržištu Evrope biti jeftinije upravo za stope PDV-a država sa kojima posluju.

Najveću korist će imati transportne kompanije, izvoznici, uvoznici, IT sektor kao i svi drugi koji imaju troškove sajmova, hotela, seminara, kongresa, obuke i sl. u inostranstvu.

Benefit za povećanje prihoda budžeta Srbije donosi uspostava uzajamnosti sa Turskom jer će turski kamioni kupovati gorivo u Srbiji (ranije su gorivo kupovali u Sloveniji ili Austriji, jer su ove države vršile povraćaj poreza).

Procedura uspostave uzajamnosti sa Turskom trajala je od početka 2013. godine. Primena uzajamnosti o vraćanju PDV-a između Srbije i Turske doprineće značajnom povećanju prihoda budžeta Srbije po osnovu potrošnje goriva od strane turskih kamiona koji tranzitiraju kroz Srbiju. Osim finansijskog benefita, ova mera je izuzetno važna za povećanje konkurentnosti Koridora 10 u odnosu na Koridor 4 koji spaja Bugarsku i Rumuniju preko mosta na Dunavu kod mesta Kalafat.

Na ovaj način, Srbija će ne samo zadržati postojeće turske kamione koji već tranzitiraju kroz Srbiju, nego će svakako privući i one kamione koji su do sada koristili Koridor 4 ili neke druge maršrute na putu do država Zapadne Evrope.

Srbija je uspostavila uzajamnost sa Nemačkom od 1. jula 2013. godine i sa Slovenijom od 1. oktobra 2013. godine.

U narednom periodu očekuje se uspostavljanje uzajamnosti sa Hrvatskom, Švajcarskom, Italijom,Grčkom, Mađarskom, Češkom, Španijom i Poljskom kako bi se kompletan proces uspostave uzajamnosti u potpunosti okončao.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015)

Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 53

Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;

4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.

Izvor: Vebsajt eKapija, 04.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija