Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O OGLAšAVANJU, O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIšTU, DONET ZAKLJUčAK O ULAGANJU U ZDRAVSTVENE USTANOVE


Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 5. novembra 2015. godine, Predlog zakona o oglašavanju, koji uređuje ovu oblast u skladu sa novim trendovima na tržištu oglašavanja.

Na sednici Vlade Republike Srbije usvojen je i Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim će biti stvoreni uslovi za transparentno izdavanje odobrenja za obavljanje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, što će omogućiti investitorima da brže i efikasnije dobiju odobrenja za izvođenje geoloških i rudarskih radova. Na taj način, investitorima je pružena veća sigurnost za bezbedno ulaganje i izvođenje radova.

Takođe, usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji će obezbediti efikasnije, racionalnije i ekonomičnije korišćenje zemljišta.

Predlogom zakona uvode se nove mere zaštite zemljišta od zloupotreba i uzurpacije, pre svega kroz jasno utvrđenu odgovornost svih učesnika u procesu izdavanja zemljišta u zakup.

Jedan od glavnih ciljeva izmena važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009) jeste i obezbeđivanje predvidljivog i pouzdanog poslovnog okruženja kao osnovnih preduslova za investicije u poljoprivredu, ali i jačanje malih poljoprivrednih proizvođača.

Vlade Republike Srbije donela je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravlja da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, pripremi odgovarajući akt kojim se obezbeđuju sredstva za hitno sprovođenje postupka javne nabavke investiciono-tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova.

Ulaganjem u održavanje objekata zdravstvenih ustanova biće poboljšani uslovi za rad, obezbeđen adekvatan prostor za boravak i lečenje pacijenata i unapređen kvalitet zdravstvenih usluga. 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 05.11.2015.
Naslov: Redakcija