Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: SKRAćENE SU I UPROšćENE PROCEDURE IZDAVANJA SVIH VRSTA DOZVOLA, KOJE ćE SE UBUDUćE IZDAVATI ZA šEST MESECI DO GODINU DANA


Vlada Republike Srbije usvojila je 5. novembra 2015. godine Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje.

Predlog zakona je usklađen sa evropskim direktivama i predviđa sraćivanje i uprošćavanje procedura zaizdavanje svih vrsta dozvola, koje će se ubuduće izdavati za šest meseci do godinu dana, što će biti podsticaj za investitore.

Predlog zakona daje veće garancije investitorima, koji će nakon završetka overe istražnih rezervi nekog minerala, moći da računaju i na rezervaciju tog polja i na dobijanje eksploatacionog prava.

Predlogom zakona predviđeno je da se pojedine vrste naknada koje su ranije jednokratno plaćane, mogu platiti na rate, dok su geotermalne vode isključene iz plaćanja naknada, jer je to pitanje rešeno drugim zakonima, a data je i veća nadležnosti Geološkom i Geodetskom institutu.

Predlog zakona ne reguliše rente za eksploataciju sirovina, naknade i druge prihode koje dobija država, jer će se tim pitanjima baviti Zakon o naknadama, koje pripremaMinistarstvo finansija.

Izvor: Redakcija, 05.11.2015.