Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA: PROPIS REGULIšE KO SE SVE MOżE BAVITI PROIZVODNJOM ALKOHOLNIH PIćA, UZ OBAVEZU DA I PRAVNA LICA I PREDUZETNIK BUDU UPISANI U REGISTAR PROIZVOđAčA JAKIH ALKOHOLNIH PIćA KOJI VODI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE żIVOTNE SREDINE. SARADNJA FIZIčKIH LICA I REGISTROVANIH PROIZVOđAčA, KROZ KOOPERANTSKI UGOVORNI ODNOS - FIZIčKA LICA VIšAK DESTILATA ćE PRODAVATI REGISTROVANIM PROIZVOđAčIMA ZA DALJU DORADU I PRERADU


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. novembra 2015. godine Zakon o jakim alkoholnim pićima, koji predviđa jednostavniju i jeftiniju proizvodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača, koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone, kao i da budu konkurentniji na stranim tržištima.

Zakonom se propisuje da se jakim alkoholnim pićima smatraju sva ona pića namenjena ljudskoj upotrebi sa specifičnim senzornim osobinama i minimalnom alkoholnom jačinom 15% vol, kao i liker od jaja koji ima istu maksimalnu alkoholnu jačinu. Reguliše se ko se sve može baviti proizvodnjom alkoholnih pića, uz obavezu da i pravna lica i preduzetnik budu upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Proizvođač alkoholnih pića dobija obavezu da vodi podrumarsku evidenciju i čuva dokumentaciju kojim potvrđuje podatke o nabavci, proizvodnji, prometu, sirovini za izradu alkoholnih pića. Zakon propisuje način sazrevanja alkoholnih pića, geografsku oznaku, pravnu zaštitu geografske oznake, registrovanje žiga...

Cilj zakona je liberalizacija uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, što će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim i do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Vlada Republike Srbije očekuje i da će Zakon imati pozitivan uticaj na razvoj primarne proizvodnje voća kao sirovine za proizvodnju rakija.

Zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade.

Srbija će novim Zakonom postići harmonizaciju sa evropskim propisima u toj oblasti, a geografska oznaka će biti regulisana na potpuno novi način, čime se štiti intelektualna svojina u toj oblasti i omogućava dodatna vrednost jakim alkoholnim pićima.

Liberalizacijom uslova za proizvodnju kod pravnih lica i preduzetnika i upisom u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, nelegalna proizvodnja i promet postaju manje atraktivni i onemogućava se dovođenje potrošača u zabludu u vezi porekla i kvaliteta proizvoda, posebno kad se radi o voćnim rakijama.

Jedna od bitnih stavki je da registrovani proizvođači više neće morati da imaju stalno zaposlenog stručnjaka, već će moći da ga angažuju po potrebi. Ranije se zahtevalo da stručnjaci imaju dve godine radnog iskustva, a sada ni to nije potrebno.

Fizičkim licima će biti omogućena proizvodnja sirovina za jaka alkoholna pića, pri čemu će samo registrovani proizvođač moći da plasira na tržište jaka alkoholna pića za neposrednu ljudsku potrošnju.

Cilj novih zakonskih rešenja je da se smanji nivo sive ekonomije i poveća broj registrovanih proizvođača, uz maksimalno uvažavanje parametara kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Izvor: Redakcija, 05.11.2015.