Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA PRIVATNO OBEZBEđENJE, KAO I ONI KOJI SU OBRAZOVALI UNUTRAšNJI OBLIK ORGANIZOVANJA OBEZBEđENJA ZA SOPSTVENE POTREBE - SAMOZAšTITNA DELATNOST, KAO I FIZIčKA LICA KOJA RADE U PRIVATNOM SEKTORU BEZBEDNOSTI, U OBAVEZI SU DA STEKNU LICENCU ZA VRšENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEđENJA DO 1. JANUARA 2017. GODINE


Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Privredna komora Srbije (PKS) pozivaju sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, kao i službenike obezbeđenja, da ispune obaveze predviđene Zakonom o privatnom obezbeđenju("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon), kako bi stekli neophodnu licencu.

Na osnovu Zakona pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje, kao i oni koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe - samozaštitna delatnost, kao i fizička lica koja rade u privatnom sektoru bezbednosti, u obavezi su da steknu licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja do 1. januara 2017. godine, istakla je Nataša Ignjatović iz Uprave policije MUP-a na sednici Grupacije za fizičko obezbeđenje koju je organizovala PKS.

Procenjuje se da u privatnom sektoru bezbednosti trenutno radi između 35.000 i 40.000 ljudi, saopštio je MUP.

Do 1. novembra 2015. godine pred komisijom Ministarstva za polaganje stručnog ispita položilo je 220 kandidata, što bi moglo da, ako se ne ubrza proces licenciranja, dovede do prestanka obavljanja delatnosti i vršenja poslova privatnog obezbeđenja većem broju subjekata.

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati punoletnom fizičkom licu koje je državljanin Srbije, ima najmanje srednju stručnu spremu, koje je psihofizički sposobno za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, što dokazuje lekarskim uverenjem.

Takođe, mora da savlada odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, položi stručni ispit u MUP-u i ispunjava druge uslove propisane Zakonom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.11.2015.
Naslov: Redakcija