Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: UGASITI DIPOS ZBOG NEZAKONITOSTI U RADU I PRENETI POSLOVE U NADLEžNOST REPUBLIčKE DIREKCIJE ZA IMOVINU


Savet za borbu protiv korupcije predložio je da firma koja daje u zakup državne nepokretnosti, "Dipos", zbog nezakonitosti u radu bude ugašena, a da poslove iz njene nadležnosti preuzme Republička direkcija za imovinu.

Savet navodi da je Vladi Republike Srbije dostavio Izveštaj o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini i da je, nakon analize obimne dokumentacije Republičke direkcije za imovinu i "Diposa", identifikovao brojne sistemske nepravilnosti, navodi se u saopštenju.

Savet je utvrdio da organi vlasti ne postupaju savesno prema javnoj svojini i da ne postoji kompletna i ažurna evidencija imovine u javnoj svojini, kao i o njenim korisnicima.

Utvrđeno je i da je veliki broj stanova i vila prodat odabranim pojedincima pod sumnjivim okolnostima, na način kojim je oštećen fond nepokretnosti u javnoj svojini, naveo je Savet.

Kako se dodaje, nepokretnosti se daju u zakup mimo važećih zakonskih i podzakonskih propisa, a poražavajuće je i što podzakonski akti nisu u celosti u skladu sa Zakonomo javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014).

"Dipos" nepokretnosti daje u zakup isključivo privilegovanim pojedincima, obaveštenim o slobodnim nepokretnostima i uslovima zakupa. Visine zakupnina nisu uvek u skladu sa tržišnim cenama, kako to nalaže Zakon o javnoj svojini, navodi se u saopštenju.

Iako je "Dipos" u javnost izašao sa podatkom da potražuje pola miliona evra od zakupaca, Savet je utvrdio da je cifra znatno veća, kao i da je nenaplativo više od milion evra potraživanja.

"S obzirom na zatečeno stanje, Savet predlaže gašenje 'Diposa' i preuzimanje njegovih poslova od strane Republičke direkcije za imovinu. Davanje u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima je potrebno posebno zakonski regulisati", naveo je Savet.

Savet za borbu protiv korupcije je savetodavno telo Vlade Republike Srbije koje istražuje sistemsku korupciju, o čemu izrađuje izveštaje koji se sa preporukama dostavljaju Vladi Republike Srbije. 

Izvor: Vebsajt RTV, 05.11.2015.
Naslov: Redakcija