Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UVOĐENJE ZAHTEVA ZA REGISTROVANJE KORISNIKA USLUGA KOJE DAJE APR


Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da se podaci koje ostavljaju korisnici arhive te agencije koriste isključivo u svrhu njihovog evidentiranja, zbog zaštite arhivskih dokumenata i javnog interesa i da se u druge svrhe se ne koriste.

APR se danas oglasila nakon jučerašnjeg saopštenja UNS-a i NUNS-a, koji su od Agencije zatražili da odmah ukine obavezu registrovanja korisnika, a posebno novinara istraživača, koji pretražuju arhive ovog registra, jer je ta odluka neprihvatljiva i ugrožava pravo javnosti da zna.

Kako se navodi u saopštenju APR-a, zahtev za registrovanje korisnika moraju da popune i korisnici usluga drugih arhiva odnosno ustanova zaštite kulturnih dobara i takva praksa ne predstavlja nikakav izuzetak.

"Jedina novina je uvođenje zahteva za korišćenje arhivske građe koji se popunjava pri preuzimanju naručene dokumentacije i u koji se unose podaci sa imenom i prezimenom korisnika arhivske građe, bez navođenja zanimanja, institucije i ostalih ličnih podataka, uz obavezno navođenje poslovnog imena ili broja predmeta koji se traži", navodi se u saopštenju APR-a.

APR još u saopštenju navodi da su podaci koji se unose u taj zahtev manji obimom od podataka koji se unose u obrazac propisan po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu kojeg državni organi pružaju informacije od javnog značaja.

APR, kako se dalje navodi, obaveštava javnost da ova agencija omogućava potpunu javnost i dostupnost poslovnim podacima iz svojih baza preko svoje internet stranice na kojoj objavljuje ažurne podatke i skenirana, zakonom propisana, dokumenta, a pristup kompletnoj dokumentaciji iz svoje arhive omogućen je svim građanima, pa i novinarima, bez ikakvih ograničenja.

Kao i svi građani, i novinari imaju potpuno slobodan pristup arhivskoj građi i dokumentaciji, kao i da su podatke o imenu i prezimenu, i kontakt telefone, APR-u i do sada ostavljali korisnici koji su naručivali kopije dokumenata i predmete putem elektronske ili obične pošte, ili preko organizacionih jedinica Agencije.

Procedura u vezi sa izdavanjem i korišćenjem arhivskih dokumenata eksplicitno i nedvosmisleno je predviđena članom 38. Zakona o postupku registracije Agencije za privredne registre i članom 4. Zakona o Agenciji, kojim je propisana obaveza Agencije za samostalno staranje o dokumentaciji i arhivi i primenu mera koje se odnose na obradu, upravljanje, smeštaj, tehničko- tehnološku i bezbednosnu zaštitu ove građe.


"U cilju ispunjavanja ove zakonske obaveze, Agencija primenjuje Zakon o kulturnim dobrima kao i sve druge propise koji regulišu oblast zaštite i upravljanja arhivskom građom i dokumentarnim materijalom", podsećaju iz APR-a.

Za izdavanje kopije dokumentacije iz arhive, APR naplaćuje naknadu za izvršenu uslugu, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR, a način plaćanja naknade propisuje podnošenje zahteva koji se vezuje za uplatu.

Dokaz o uplati, kao i do sada, sadrži ime i prezime podnosica zahteva tako da je Agencija i do sada posedovala podatke o imenu i prezimenu lica kome je izdavala kopije dokumenata.

"Tako transparentan sistem omogućio je velikom broju građana da bez teškoća, na jednostavan i efikasan način, dođe do potrebnih informacija, baš kao što je jednostavan i pristup za dobijanje kopija dokumentacije. Kao i ostali građani, i novinari-istraživači koriste arhivu Agencije i navode je kao zvaničan izvor podataka, Jedino što je potrebno jeste popunjavanje pismenog zahteva čime ničija prava nisu ugrožena ili ograničena", dodaje se u saopštenju APR-a. 

Izvor: Tanjug