Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NEOPHODNE IZMENE ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM I O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU: Ekološku regulativu uskladiti sa evropskim propisima


Kompanije u oblasti gumarske i hemijske industrije saglasile su se da su promene posebnih tokova otpada u Srbiji neophodne.

Reprezentativne kompanije u oblasti gumarske i hemijske industrije saglasile su da su promene posebnih tokova otpada u Srbiji neophodne, kako bi postao transparentniji i efikasniji, uz ocenu da je ekološka naknada koju plaćaju proizvođači trenutno previsoka.

Na stručnom skupu o odgovornosti proizvođača prema životnoj sredini koji su organizovali Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala i Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije (PKS), predstavnici kompanija su upozorili da ekološka taksa u ovom trenutku u ceni pojedinih proizvoda učestvuje i do šest odsto, saopšteno je iz PKS.

"Kompanije su spremne da investicijama podrže realizaciju rešenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije kako bi se guma kao sirovina vratila u proizvodnju", ukazao je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS.

U saopštenju PKS navodi se i da se deo novca od takse ne vraća u reciklažnu industriju, već da "završava u sivoj zoni".

Prema oceni kompanija, novi sistem treba da bude jednako obavezujuć za sve učesnike na tržištu Srbije, a novac prikupljen od ekološke takse trebalo bi da bude korišćen za nove investicije i modernizaciju tehnologija.

"Efikasniji, investicioni sistem upravljanja otpadom, omogućio bi da u produženom veku proizvoda, samo od otpadne gume, na primer, nastane stotinu novih proizvoda. Na taj način, u industrijskoj simbiozi, otpad velikih industrija postaje sirovina za male biznise u gumarskoj industriji", kaže Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS.

Na skupu je navedeno i da se u Srbiji godišnje generiše oko 1.000 tona otpada samo od baterija, a da ne postoji sakupljanje te vrste otpada.

"Ozbiljan problem predstavlja tretman opasnog otpada, i stoga je u novoj deceniji, 2020-2030, neophodno napraviti strateške promene u uvođenju modela produžene odgovornosti proizvođača i nove odgovornosti za štetu učinjenu prema životnoj sredini", dodaje se u saopštenju.

PKS navodi i da je stav resornog ministarstva je da su pored investicije neophodna i izmena postojećih zakonskih rešenja, pre svega Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon) i Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) iz 2016. godine, u skladu sa evropskim propisima.

Izvor: Vebsajt B92, 03.10.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija