Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA I O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA


Različitosti se u Srbiji poštuju i naša zemlja će nastaviti da vodi politiku zahvaljujući kojoj je u EU prepoznaju jednog od lidera u radu sa nacionalnim manjinama i poštovanju njihovih prava, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Očekujem da u narednom periodu kvalitet izveštaja i dinamika sprovođenja samog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina budu još bolji, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Premijerka Ana Brnabić je rekla da je u tom kontekstu izuzetno važan kontinuirani rad sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Vlada ostaje posvećena tome, rekla je Ana Brnabić na prvoj sednici Saveta za nacionalne manjine od saziva nove vlade, te poručila da će svakako prioriteti za naredni period, biti puna implementacija akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji.

Navela je da je završen i četvrti izveštaj i da je počeo rad na petom, dodala da se radi u potpunoj saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, te otkrila da predstoji i završetak rada na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US) i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014).

"Važno je da kao vlada što pre pošaljemo u Narodnu skupštinu Republike Srbije na razmatranje ta dva predloga zakona i svakako da nastavimo da radimo na prioritetima, kako su ih identifikovali nacionalni saveti, a to su obrazovanje i informisanje. U tom smislu ići će sredstva iz budžetskog fonda za nacionalne manjine, za informisanje na manjinskim jezicima", rekla je Brnabić.

Predsednica vlade očekuje uskoro i sledeći sastanak sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a smatra da je akcioni plan živa materija, i da bi bio potpuno u skladu sa vremenom u kome živimo i potrebama nacionalnih manjina, uvek postoji otvorenost da se revidira ukoliko je potrebno.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina vlada usvojila marta prošle godine, te da o njemu savet redovno razgovara i raspravlja, kao i da, u procesu izveštavanja o tom dokumentu učestvuje više od 400 osoba, te se svaka tri meseca prikupljaju informacije kako se sprovode aktivnosti na terenu.

"Ono što statistika kaže je da se u prethodnom periodu uglavnom sprovodilo oko 65 odsto aktivnosti koje su predviđene u tom kvartalu i da imamo kašnjenja u sprovođenju nekih 10 aktivnosti koje su uglavnom vezane za početak realizacije određenih projekata, dinamiku koju smo utvrdili vezanu za usvajanje određenih zakona, ali svakako očekujem da u narednom periodu ti zaostaci i kašnjenja budu otklonjeni", rekla je Paunović.

Takođe, kako je navela, od početka godine, u proces izveštavanja uključene su jedinice lokalne samouprave u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, Saveti za međunacionalne odnose i visoko školske ustanove, te da su, kako bi se poboljšalo sprovođenje akcionog plana na lokalu i kako bi se podigao kvalitet izveštaja koji se rade, tokom septembra postojale obuke za više od 70 jedinica lokalne samouprave i njihove zaposlene.

"Očekujem da u narednom periodu kvalitet izveštaja i dinamika sprovođenja samog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina budu još bolji i vidljiviji", rekla je Paunović.

Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal izrazio je zadovoljstvo što je predsednica vlade predsedavajuća Savetu nacionalnih manjina, što je, ocenjuje, veoma bitno, jer je dijalog između nacionalnih manjina i vlade na takvom nivou.

"Zajednička saradnja biće u sledećim mesecima posebno izražena i nama je to važno, jer u zakonima o ljudskim i manjinskim pravima su strategije o kulturi, o medijima, a da ne govorimo o zakonima o obrazovanju, koji su veoma bitni i značajni", rekao je Hajnal.

Izvor: Vebsajt RTS, 04.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija