Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: SAOPšTENJE IZBORNE KOMISIJE VSS-A U VEZI POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG čLANA VSS IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA


Shodno članu 28. Pravilnika o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015), predsednik suda je dužan da kandidatu omogući da sudije – birače upozna sa svojom kandidaturom.

Izborna komisija Visokog saveta sudstva poziva sve kandidate za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova da predstave kolegama svoje programe sa načinima rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema iz nadležnosti Visokog saveta sudstva, kao i inovativne ideje za unapređenje sudstva uopšte.

VSS poziva kandidate da svoje programe dostave Izbornoj komisiji Visokog saveta sudstva, radi objavljivanja na sajtu Visokog saveta sudstva www.vss.sud.rs.

PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 28

Kandidacione prijave kandidata sa utvrđene konačne liste, sa prilozima, objavljuju se na internet stranici Saveta, radi upoznavanja sudija - birača i javnosti.

Predsednik suda je dužan da kandidatu omogući da sudije - birače upozna sa svojom kandidaturom.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 05.10.2016.