Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: DONETE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIšTIMA, O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, TE O OSNIVANJU I RADU SLUžBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI. NABAVKA URBANE OPREME I MOBILIJARA UBUDUćE KONCESIJOM


Odbornici Skupštine grada Beograda na sednici održanoj 4. oktobra 2016. godine usvojili su predlog koncesionog akta za finansiranje nabavke i predaje Gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranja nabavke, postavljanja, održavanja i korišćenja određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti.

Stvorili su se osnovi da se na jedinstven način uredi oblast urbane opreme i mobilijara u centralnim gradskim opštinama. Ova koncesija ima za cilj da o trošku privatnog sektora, odnosno budućeg koncesionara, u potpunosti opremi centar grada elementima urbane opreme. Oni su podeljeni na one koji se mogu komercijalno koristiti i na one koji se ne mogu komercijalno koristiti. U ove druge spadaju đubrijere, klupe, ograde, stubovi, putokazi i slično, i njih će budući koncesionar o svom trošku nabaviti i predati gradu na postavljanje i održavanje. Ukupan iznos, koji se očekuje od budućeg koncesionara, jeste petnaest miliona evra, a u to je uključena i zamena autobuskih stajališta.

Kad je reč o prvim elementima koji se mogu komercijalno koristiti, za njih će budući koncesionar plaćati naknadu, a očekivan avansni iznos je deset miliona evra. Ukupan očekivani iznos tokom trajanja koncesije je takođe oko petnaest miliona evra.

Odbornici su doneli i pet planova detaljne regulacije koji se tiču delova opština Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Voždovac, Rakovica i Surčin, i potvrdili Memorandum o razumevanju između Grada Beograda i Grada Teherana. Podnet je i Izveštaj o radu Komisije za analizu poslovanja "Sava centra".

Izmenjena je i dopunjena važeća Odluka o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014 i 89/2014), kao i Odluka o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 77/2014, 17/2015 i 61/2015), što je osnova za izradu budžeta za 2017. godinu, te Odluka o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2014).

Izmenama Odluke o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki previđena je izmena organizacije rada koja ne podrazumeva veći broj funkcionera. Takođe, kada je reč o nadležnostima, predloženo je proširenje, i to na analize tržišnih cena u odnosu na ugovorene cene, kako bi mogle da se daju preporučene vrednosti pojedinačnim naručiocima. Proširenje se odnosi i na poslove tehničkih specifikacija i kontrolu pojedinačnih ugovora.

Izmenama Odluke o javnim parkiralištima građani koji imaju personalizovanu Bus plus kartu ubuduće će moći besplatno da se parkiraju u pojedinim delovima grada.

Kako se navodi u obrazloženju, prostore za parkiranje - opšta parkirališta, koja bi funkcionisala u tom režimu parkiranja odredio bi Sekretarijat za saobraćaj.

Besplatno će moći da se parkiraju vlasnici Busplus kartica, koji imaju plaćenu kartu za tekući mesec ili godinu dana, ali je potrebno da registracija vozila i broj Bus plusa bude unet u elektronski sistem kontrole naplate parkiranja. Ova povlastica može se ostvariti samo za jedno vozilo.

"Parkiranjem svojih vozila na tim parkiralištima, bez plaćanja usluge parkiranja, korisnici sa važećim personalizovanim karticama za gradski prevoz bili bi usmereni da koriste druge vidove prevoza do centralnih gradskih zona, čime bi se smanjile gužve u saobraćaju", navedeno je u Odluci.

Izvor: Vebsajt Beoinfo i B92, 04.10.2016.
Naslov: Redakcija