Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: UVODI SE RADNO ANGAžOVANJE KAO KRITERIJUM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVčANU SOCIJALNU POMOć. PLANOVE RADNE AKTIVACIJE PRIPREMIćE NACIONALNA SLUžBA ZA ZAPOšLJAVANJE. NOVINE I U VEZI SA NAKNADOM ZA TUđU NEGU I POMOć, KOJA ćE UBUDUćE BITI U NADLEžNOSTI PIO FONDA, A NE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD. JEDAN OD USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEčJI DODATAK BIćE REDOVNO POHAđANJE NASTAVE


Socijalna pomoć za četvoročlanu porodicu mesečno "izađe" na 22.000 dinara, koliko zaradi i zaposleni radnik na minimalcu. Osim iznosa od 8.000 dinara koji leže na račun nosioca pomoći, na polovinu tog iznosa ima pravo drugi odrasli član porodice, dok je za decu obezbeđeno po 2.350 dinara i plus dečiji dodatak koji se u zavisnosti od kategorije kreće od 2.650 do 3.450 dinara. Država sada planira da primaoce socijalne pomoći radno aktivira.

Prema rečima ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oni su i energetski zaštićeni potrošači, imaju pravo na jedan besplatan obrok, ne plaćaju vrtić, dobijaju pakete Crvenog krsta i, ukoliko imaju minimalno obrazovanje, ne isplati im se da izađu iz sistema pomoći.

Važeći Zakon o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011) je "težak", kako kaže ministar, oko 150 milijardi dinara, i milion ljudi je upućeno na njega. U ovoj oblasti godinama ništa nije menjano. Novi zakon čeka javnu raspravu, a osnovna novina je da će se promeniti način sticanja novčane socijalne pomoći i uvešće se radno angažovanje kao kriterijum dobijanja pomoći.

- Moramo ih vratiti u život, to nije ništa strašno i već funkcioniše u svetu. Zdrav i sposoban čovek ne treba da ostane na marginama društva, već mora da radi i da se obrazuje. Bolje je da ga uvedemo u sistem, a ne da živi od danas do sutra i očekuje mesečnu pomoć - kaže ministar.

On najavljuje da će biti velikih promena u ovoj oblasti, a Nacionalna služba za zapošljavanje pripremiće planove radne aktivacije. On najavljuje da se ni naknada za tuđu negu i pomoć više neće raditi u centrima za socijalni rad, već u službi PIO.

Nekoliko opština u Srbiji već se pokrenulo i jednokratna socijalna pomoć kod njih ne može da se dobije bez društveno korisnog rada. Najpre je počelo u Adi, a onda su im se priključili Novi Bečej, Plandište i Pećinci. Deo evropskog projekta postali su zatim Ruma i Sremska Mitrovica, a uskoro bi trebalo da budu otvorene još četiri kancelarije u Žitištu, Bojniku, Crnoj Travi i Vlasotincu.

- Mi radimo praktično ono što bi Ministarstvo rada sprovelo kroz zakone - kaže Vesna Civrić, predsednica Udruženja građana "Duga" u Adi. - Poslednjih šest godina radimo aktivaciju, iako ona ne postoji na državnom nivou. Korisnici koji se obrate za jednokratnu pomoć, recimo, za plaćanje nekog računa, ne dobijaju novac, već to moraju da odrade.

Kako Civrićeva naglašava, obraćaju se za ogrev, mesečnu autobusku kartu za decu, da im se plati račun za struju, komunalije na lokalnom nivou, za pakete hrane, a ima slučajeva kada, recimo, traže naočare za decu ili im uplaćuju takse u MUP-u za ličnu kartu.

- Sada već imamo korisnike koji u toku leta planiraju kako će da zarade za drva. Uvek vodimo računa o stručnoj spremi, odnosno onaj ko ima srednju školu ili fakultet sigurno neće održavati zelene površine - kaže Civrić.

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti uvešće vezu između dečjeg dodatka i redovnog pohađanja nastave. Ministar naglašava da se neće pomagati neodgovorno roditeljstvo.

 - Ogroman broj dece prima dečiji dodatak do 15. godine, a od 15. do 19 više se ne školuje - kaže on. - Kako će se oni zaposliti i izaći iz sistema?

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 04.10.2016.
Naslov: Redakcija