Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: POSLODAVAC JE DUżAN DA ZAPOSLENOM PRILIKOM SVAKE ISPLATE ZARADE I NAKNADE ZARADE DOSTAVI OBRAčUN. ZA KRšENJE OVE ODREDBE PROPISANA KAZNA DO DVA MILIONA DINARA


Na osnovu obračunskih listića za isplatu zarada, do sada je za skoro 5.000 zaposlenih kojima poslodavci nisu isplatili plate, isplaćeno 158 miliona dinara, izjavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i pozvao poslodavce da redovno izdaju obračunske listiće zaposlenima, a zaposlene da koriste to svoje zakonsko pravo.

Primetno je da se, navodi ministar, kako odmiče vreme od početka primene poslednjih izmena Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) i člana 121 koji se odnosi na to, povećava broj radnika koji na taj način traže svoja prava, a primetno je i da se smanjuje broj poslodavaca koji se toga pridržavaju.

Propisane kazne za poslodavce koji se ne pridržavaju zakonske obaveze da izdaju obračunske listiće kreću su i do dva miliona dinara.

Obračunski listić je dokaz na sudu i ima snagu izvršne isprave kako bi zaposleni mogli da naplate svoja potraživanja odnosno dobiju neisplaćene zarade.

Ministar navodi i da će se država čvrto boriti protiv zloupotreba u toj oblasti i sankcionisati one poslodavce koji se ne pridržavaju Zakona.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

7. Obračun zarade i naknade zarade

Član 121

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun.

Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

Uz obračun iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.

Obračun zarade, odnosno naknade zarade, iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obračun iz stava 1. ovog člana na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac u skladu sa zakonom predstavlja izvršnu ispravu.

Zaposleni kome je zarada i naknada zarade isplaćena u skladu sa obračunom iz st. 1. i 2. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog obračuna.

Sadržaj obračuna iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija