Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJENI ZAKONI O NACIONALNIM PARKOVIMA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU, RATIFIKOVANO VIšE MEđUNARODNIH UGOVORA I SPORAZUMA, IZABRAN PREDSEDNIK KOMISIJE ZA HOV


Narodna skupština Repubile Srbije usvojila je 5. okotobra 2015. godine. Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se utvrđuju mere zaštite prirode i prirodnih vrednosti u nacionalnim parkovima u Srbiji.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite, upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova "Fruška gora", "Đerdap", "Tara", "Kopaonik" i "Šar planina".

Novim zakonskim rešenjima preciznije se definišu režimi zaštite, tako što su taksativno navedene aktivnosti i radovi koje je moguće obavljati u pojedinim stepenima zaštite, što stvara veću pravnu sigurnost za potencijalne investitore, navela je Vlada Republike Srbije u obrazloženju tog akta.

Predložnim rešenjima se jasnije definišu i obaveze upravljača, kroz sprovođenje režima zaštite u nacionalnom parku i upravljanje prirodnim vrednostima, građevinskim zemljištem koje mu je preneto na korišćenje i upravljanje, objektima koji služe upravljanju prirodnim vrednostima, kao i drugim nepokretnostima koja mu se povere na upravljanje.

Jasnije se definiše razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politika održvigo razvoja i finansiranje nacionalnih parkova.

Narodna skupština Repubile Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, što bi trebalo da doprinese suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti putnika koji koriste usluge turističkih agencija.

Zakonom je utvrđeno prebacivanje nadležnosti inspekcijskog nadzora na lokalne samouprave, a inspekcije će moći da kontrolišu i ispunjenost minimalnih tehničkih uslova u privatnom sektoru i seoskim domaćinstvima, kao i naplatu boravišne takse.

Utvrđeno je i uvođenje prekršajnog naloga za građane i firme.

Propisano je i da organizatori putovanja imaju bankarsku garanciju ili polisu, kako bi dobili licencu za rad, kao i da osiguraju svako pojedinačno putovanje, kako bi se tim osiguranjem isplatili putnici ukoliko eventualno dođe do prevare.

Izmenama se vraća obaveza da sami kandidati snose troškove polaganja stručnog ispita za tirističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča i turističkog pratioca.

Poslanici su usvojili i zakone o:

  1. 1.    potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI);
  2. 2.    potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma;
  3. 3.    potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije;
  4. 4.    potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije;
  5. 5.    potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save;
  6. 6.    potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine;
  7. 7.    potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti;

Narodna skupština Repubile Srbije konstatovala je ostavku predsednika Komisije za hartije od vrednosti, Zorana Ćirovića  i za novog predsednika izabrala Žarka Milićevića.

Ćirović je polovinom jula podneo ostavku na tu funkciju, zbog, kako je naveo u obrazloženju, ličnih razloga.

Parlament je odluku o prestanku funcije Ćiroviću doneo na osnovu predloga skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Narodna skupština Repubile Srbije razrešila je, na predlog Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), nekadašnjeg potpredsednika te stranke Lasla Vargu dužnosti u skupštinskim odborima.

Varga je razrešen dužnosti u odborima za evropske integracije, za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za zdravlje i porodicu, kao i u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Takođe, razrešen je i dužnosti člana Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, pa su na ta mesta postavljeni drugi poslanici SVM-a.

Poslanici su time završili Prvu sednicu jesenjeg zasedanja, koju su započeli 1. oktobra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Blic, Tanjug, 05.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija