Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUĆEN POZIV REPUBLICI SRBIJI ZA PRISTUPANJE KONVENCIJI ZA KONTROLU I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA


Na sastanku 77. Stalnog komiteta Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), održanom 10. septembra 2015. godine u Londonu, na kome su kao predstavnici Republike Srbije učestvovale mr Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta i mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, predstavnik Depozitara Konvencije, Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, izvestilo je prisutne da je Depozitar uputio Vladi Republike Srbije zvaničan poziv za njeno pristupanje Konvenciji.

Poziv za pristupanje Srbije Konvenciji je usledio nakon što je Ministarstvo spoljnih poslova Švedske dobilo od svih država ugovornica Konvencije informaciju o njihovoj saglasnosti za prijem Srbije u Konvenciju i nakon što u predviđenom roku od četiri meseca nije stigao ni jedan prigovor.

Ovim pozivom, proces pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), koji je započet 25. oktobra 2013. godine podnošenjem zahteva Republike Srbije Konvenciji, je ušao u završnu fazu.

Pristupanje Srbije Konvenciji stupiće na snagu tri meseca posle podnošenja instrumenta o pristupanju Ministarstvu spoljnih poslova Švedske. 

Izvor: Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 02.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija