Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI - TEKST PROPISA


ZAKONO IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI

Član 1.

U Zakonu o hipoteci("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US), u članu 7. stav 4. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 2.

U članu 31. stav 5. tačka 1) reč: "pravnosnažno" zamenjuje se rečju: "konačno".

U stavu 9. reči: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek" brišu se.

Član 3.

U članu 34. stav 1. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

U stavu 3. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

U stavu 6. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 4.

U članu 35. stav 2. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 5.

U članu 36. stav 1. reč: "pravnosnažnog" zamenjuje se rečju: "konačnog".

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 05.10.2015.